top of page
Search

Ungdom og psykisk helse


Norsk ungdom har det stort sett bra, og Orkland er intet unntak. I følge undersøkelser oppgir ni av ti barn og unge at de er fornøyde eller svært fornøyde med livet, og at de trives på skolen.


Men når ting høres for bra ut til å være sant, så er det som regel det. Det fikk jeg førstehånds informasjon om da jeg var på foreldremøte for kort tid siden. Helsesøster på ungdomstrinnet kunne fortelle at pågangen og etterspørselen blant ungdommene var stor om behov for samtaleterapi med henne. Mye større enn hva hun kunne nå over. Ventetiden for samtale ble ofte for lang. Hun er til stede kun 2 dager i uken, selv om hun prøvde å være tilgjengelig oftere.


Vi ser et økende behov når det kommer til psykisk helse blant ungdommer i Orkland Kommune. De siste årene har stadig flere unge rapportert om psykiske helseplager. Økningen har vært størst blant jenter, men også gutter rapporterer nå i økende grad om slike plager.


Fra puberteten og oppover er det en overhyppighet av depresjon, angstlidelser, tilpasningsforstyrrelser og spiseforstyrrelser, mest hos jenter. I tillegg vet vi at symptomer på angst og depresjon er en stor utfordring hos begge kjønn.


Det som er mest urovekkende er at andelen som rapporterer om bekymringer og depressive symptomer, bare fortsetter å øke. Hva ligger bak denne utviklingen? Er det uttrykk for økende stress og press i samfunnet? Jeg vet ikke svaret, men det jeg vet er at en slik utvikling kan vi ikke la fortsette.


Mitt spørsmål nå er hvordan og hva vi som politikere kan gjøre for å dempe denne urovekkende utviklingen. Det mest nærliggende må være å tilsette flere helsesøstre, og gi dem rammebetingelser slik at de unge som har behov får nødvendige samtaler med helsesøster, får det innen kort tid.


Orkland PP er en liten gruppe i kommunestyret, men vi skal vite og sette fokus på denne uheldige og skadelige utviklingen.


Janicke Andresen

Nestleder Pensjonistpartiet Orkland.


Recent Posts

See All

Plass på sykehjem/ helsetun

«Legg di hand i mi hand så er vi sterke saman så er vi svake saman så er vi saman», skriver Åse-Marie Nesse. Det er en ønskesituasjon, men i dagens eldreomsorg, også i vår kommune, er dette vanskelig.

Samboergaranti

For par som har levd sammen et helt liv er det sårt og ganske så utenkelig at de må skilles og bo hver for seg nå den ene parten blir så svak eller syk at hun eller han må på kommunalt sykehjem. Det å

Nytt styre

Pensjonistpartiet Orkland har avholdt årsmøte, og styret for 2022 er følgende: Øverst fra venstre: Reidar Samskott, Anne Grethe Thorstensen, Mait W.Danielsen (kasserer), Johnny Danielsen, Janicke An

Comments


bottom of page