top of page

Kjære velger

Pensjonistpartiet er et blokkuavhengig politisk parti som ønsker samarbeid der mest mulig av vår politikk kan bli realisert. 

Viktige hovedpilarer i Pensjonistpartiets politikk er: 
• Frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv
• Respekt for andre og for fellesskapet
• Samhold og solidaritet mennesker imellom
• Omsorg for den som trenger det
• Makt og ansvar plassert så nært den enkelte og familien som mulig

Pensjonistpartiet politikk innebærer å utvikle samfunnet gradvis for å bevare grunnleggende verdier og sikre en bærekraftig utvikling. Vi ønsker å ta vare på, videreutvikle og modernisere det gode som allerede finnes. Vi vil motsette oss nedbygging av basistjenester for innbyggerne. 

 

Vi ønsker å opprettholde strukturen når det gjelder tjenester i hele kommunen. Fullverdige omsorg- og skoletilbud i hele kommunen er limet som få folk til å bo i området. Det vil også være dette som gjør at familier ser muligheten til å flytte til og bosette seg der. 

 

Som samfunn skal vi legge til rette for gode liv for alle, enten en bor i sentrum eller ute i distriktene med respekt for de valg den enkelte tar. Trygge oppvekstsvilkår og en kvalitetsskole i hele kommunen med ambisiøse mål for alle vil alltid stå sentralt i Pensjonistpartiets politikk. Det samme gjelder omsorgstilbudene for de eldre. 

 

Vi ber om velgernes tillit slik at vi kan vise vår gode politikk for hele kommunens befolkning. 

 

En ting står fast; Orkland kommune skal være en god kommune for alle innbyggerne enten en lever og bor i sentrum eller i kommunens ytterkanter. Vi vet at å investere i befolkningens helse er lønnsomt, både for individet, samfunnet og økonomien. 

            

Derfor er vårt motto: Alle skal ha et godt liv hele livet.

Godt valg!

torstein_23.png

Torstein Larsen

bottom of page