top of page

OPPVEKST

Barnehage – skole – barnevern – rusomsorg

Pensjonistpartiet Orkland vil:

• ha rullerende opptak i barnehagene

• arbeide for gode oppvekstvilkår for barn og ungdom

• arbeide for god kompetanse blant barnehageansatte og lærere

ha sterkere tiltak for å motvirke mobbing i skoler og barnehager

• gi barn mulighet til å utvikle sine individuelle evner og talenter både i barnehage og skole

• ha økt tilgang på gratis læremidler og dataverktøy i skolen

• se på mulighetene for å utnytte kommunens skolelokaler bedre

• motsette seg eventuell nedbygging / avvikling av grendeskoler
• at foreldre og hjemmet skal ha større ansvar og medbestemmelse i skolehverdagen
• inntak av flere lærlinger i kommunen. Spesielt i fag hvor kommunens videregående skoler har tilbud
• arbeide for at barnevernet har de ressurser og kompetanse som er lovfestet
• at barneverntjenesten først og fremst skal være en hjelpefunksjon i samarbeid med foreldrene
• at barnets nærmeste familie skal vurderes først når barn skal plasseres i fosterhjem
• støtte forebyggende rusmiddelarbeid blant unge
• beholde dagens avgifter, skjenkebestemmelser og utsalgsordninger
• flere helsesykepleiere i skolen. Svært viktig for den psykiske helsen for barn og unge

søsken

OPPVEKST

OMSORG

BOFORHOLD

MILJØ

UTVIKLING

bottom of page