top of page
Search

Samboergaranti


For par som har levd sammen et helt liv er det sårt og ganske så utenkelig at de må skilles og bo hver for seg nå den ene parten blir så svak eller syk at hun eller han må på kommunalt sykehjem.


Det å kunne bo og leve sammen livet ut er noe de aller fleste vil og ser de frem til.


I mange bryllup leses dikt og et av de mest brukte diktene er et av Henriette Rantzau, og det heter «To må man være». Jeg tar med siste verset i dette innlegget, da det tar for seg det uunngåelige. Også her påpekes det selvfølgelige; man er to og man skal gå sammen livet ut.


«To må man være

når verden vil true,

to for i stillhet,

mot himmelen å skue,

to for å leve i

ungdom og sommer

to for å dø når

dødstimen kommer».


I Norge er det bare 18 kommuner om har en slik garanti. Det synes jeg er betenkelig. De som giftet seg i kirken fikk følgende budskap med fra presten: Dere er nå sammen «inntil døden skiller dere ad». Da er det sårt og trist at de aller fleste kommunene er de som skiller to gamle mennesker fra hverandre. Det skulle ikke vært tillatt.


Dette med samboergaranti kom på dagsorden i media gjennom den hjerteskjærende historien om Charles på 94 år og Gunvor på 95 som ikke fikk bo sammen etter 67 års ekteskap. De er nok døde nå. Charles største ønske var å få holde kona i hånda når hun sovner om kvelden. For oss var det uforstående det som skjedde i Arendal. Især når grunnen kun var økonomisk fundert. De kunne ikke tilby mannen på 94 sykehjemsplass. Han hadde ikke behov nok, sa de. Kona var bekymret og redd og spurte etter mannen. Hun savner han så inderlig. Slik behandler man ikke de aller eldste av oss. Det var hjerterått.


Dette er en hendelse fra 2017, men like aktuell nå som da. Det skjønner man når kun 18 kommuner har en slik garanti. Jeg har reist spørsmålet: Kunne det samme skjedd i Orkdal kommune Svaret vi fikk var uklart. Men etter en del spørsmål frem og tilbake var svaret klart. Vi hadde ingen slik samboergaranti i gamle Orkdal kommune. Og en slik garanti har vi heller ikke i nye Orkland.


Og egentlig er denne saken noe underlig. Stortinget vedtok samboergaranti for eldre på institusjon med stemmene til Høyre, Frp, Venstre, MDG og SV allerede 2018. Saken ble sendt ut på høring, men dessverre; fremdeles er ikke en forskrift som skal regulere dette klar. Tror jeg.


Der ser en hvor høyt de eldre er prioritert i det offentlige. De eldre har ytt en innsats livet igjennom. De har sammen bygd landet, men på sine siste år og dager er de redusert til en utgiftspost i de offentlige budsjetter.


Daværende folkehelseminister Listhaug sa følgende da denne saken ble sendt ut på høring: «For mange varer kjærligheten livet ut. Sykdom skal ikke skille ektepar som har bodd sammen hele livet». Det er da jeg spør meg selv. Hvorfor meldte NRK for få dager siden at det kun er 18 kommuner som har en slik garanti? Grunnen er klar: Dette blir ikke sett på som viktig nok, samt at det koster penger.


Ja, jeg vet. De fleste har det godt i Norge. De fleste har det godt i vår kommune. Men ikke alle. Det sitter engstelige mennesker rundt om og gruer og skjelver med tanken på å måtte skilles fra den man er mest glad i. Skal det være slik? Svaret fra meg er et rungende nei!


Selvfølgelig kan det være noen som vil bo hver for seg når den ene blir pleietrengende. Men det tror jeg er unntakene, og det går helt sikkert i orden. Men hovedsaken må være; innfør en slik samboergaranti til beste for våre eldre.


Recent Posts

See All

Plass på sykehjem/ helsetun

«Legg di hand i mi hand så er vi sterke saman så er vi svake saman så er vi saman», skriver Åse-Marie Nesse. Det er en ønskesituasjon, men i dagens eldreomsorg, også i vår kommune, er dette vanskelig.

Nytt styre

Pensjonistpartiet Orkland har avholdt årsmøte, og styret for 2022 er følgende: Øverst fra venstre: Reidar Samskott, Anne Grethe Thorstensen, Mait W.Danielsen (kasserer), Johnny Danielsen, Janicke An

Årsmøte

Det vil bli avholdt Årsmøte for Pensjonistpartiet Orkland Torsdag, 27 januar 2022, klokken 1800 Orkland Rådhus, Lille Kommunestyresal. Alle registrerte medlemmer av partiet har fått innkalling enten v

Comments


bottom of page