top of page
Search

Politikk er kamp om ideer!


På lørdag var Pensjonistpartiet Orkland på valgstand i Lensvika. Turid Mjønesaune, Knut Krokdal og jeg. Veldig positivt inntrykk. Vi var ventet fikk vi inntrykk av, og folk kom til oss for en prat og for å få programmet. Et program som flere syntes var svært bra, i og med at vi også setter søkelys på distriktene i kommunen. Noen takket for det brevet som vi sendte til alle over 67 år. «Det er fint at det en noen som tenker på, og vil satse på oss som er eldre» var det en som sa.


Det var også de som spurte hvorfor jeg valgte Pensjonistpartiet da jeg forlot mitt tidligere parti. Egentlig et litt komplisert spørsmål, som jeg også har fått tidligere. Hva svarte jeg? Jeg gjorde det fordi PP er det partiet som best sikrer meg retten til å være annerledes. Alle mennesker er unike, og ikke alle passer inn i samme mal. Det er kanskje kjernen i partiets ideer og prinsipper, essensen av frihet og muligheter: Retten til å være annerledes. Retten til å bli respektert for den du er. Og retten til å få den hjelpen du trenger når du behøver den.


Politikk er en kamp om ideer! Og Pensjonistpartiets utgangspunkt er en drøm som mennesket har hatt til alle tider. At morgendagen kan bli bedre enn gårsdagen. At uansett hvor høyt fjellet er, så kan det bestiges. Uansett hvor stort havet er, så kan det krysses. Uansett hvor stor utfordringen er, så kan den snus til en mulighet. Vår visjon er at frihet og muligheter ikke skal være privilegier for de få, men en realitet for de mange. Og at både de unge og de eldre som faller utenfor skal få den støtte og hjelp de har krav på.


Vi bruker hodet. Og hjertet. Og stemmen: Hjertet som holder fast våre verdier. Hodet som forstår folks hverdag hvordan politikken skal fungere. Og stemmen som tør å tale der andre tier.

I PP er vi opptatt av mulighetene, ikke bare i sentrum av kommunen, men også ute i distriktene. Kanskje det var derfor flere som snakket med oss hadde bitt seg merke i vår politikk, også for ytterkantene.

Selv om vi heter Pensjonistpartiet, et godt innarbeidet og positivt navn, så er vi et parti for hele befolkningen. Vi leter ette muligheter og løsninger for alle. Derfor passer det med noen linjer av et dikt som beskriver dette godt:


«Se ikke på hindringene, se heller etter åpningene. Ikke heng deg opp i umuligheter, se heller etter mulighetene. Ja visst er hindringene til stede. Ja visst er begrensningene til stede, men hvis vi velger mulighetene i det umulige er nettopp de mange flere».

Dette får dere tolke som dere vil, men en ting er sikkert: Situasjonen foran dette valget er spesielt flytende. Men hvis den er flytende, så er det mulig å skape en strømning, i vår retning. La oss skape den ved å føre en målbevisst valgkamp fra nå og frem til kl. 20.00 mandag 11. september.

La oss sørge for at valget i 2023 blir et valg som huskes. Valget da Pensjonistpartiet gjorde sitt beste valg siden vi ble etablert her i området. Greier vi det? Mitt svar er et rungende JA! Ha en flott sommer!


Torstein Larsen Gruppeleder

Recent Posts

See All

Trenger vi tenke så stort

I forvaltningsutvalgets møte den 12. mars stemte jeg som det eneste medlemmet i mot kommunedirektørens forslag til vedtak angående områdeplanen Eiktyr industripark. Årsaken til min skepsis til dette p

Vil du bli en del av laget?

Pensjonistpartiet Orkland jobber på som aldri før, og vi er selv engasjert i mange saker som er i vinden for tiden, og vi engasjerer publikum! Vil du bli en del av laget, og støtte oss som parti med å

Årsmøte i Pensjonistpartiet Orkland

Tirsdag 23.januar var det årsmøte i Pensjonistpartiet Orkland, og vi synes det var ett godt oppmøte av medlemmer som kom. Vi gjennomgikk de vanlige årsmøtesaker, som eksempel årsberetning, regnskap, b

Comments


bottom of page