top of page
Search

Har landbruket en fremtid i Norge?


Ledelsen i Pensjonistpartiet Orkland har vært på besøk i går. Og ikke hvilket som helst besøk. Vi har besøkt et relativt stort gårdsbruk i kommunen.


Vi ble tatt imot av Kari Anne Hegna Sterten og hennes mann Olav Hegna. Kari Anne er i tillegg til melkebonde, formannskapsmedlem og dyrlege. Dette besøket var vellykket. Vi ble informert om en av de viktigste næringene i Orkland kommune. Men vi fikk også se at for å drive et slikt gårdsbruk så krever det innsats. Stor innsats. Og en kan vel si at lønna ikke alltid står i forhold til alle timene som nedlegges i arbeid.


Hva sitter vi igjen med etter et slikt besøk. Hva kan vi som politikere bidra med? For oss er dette klart. Kommunen må i større grad verdsette den næringen. Den er viktig for kommunen, den er viktig for innbyggerne. Den gir oss god og sunn mat.


Som parti setter vi pris på landbruket og vil fremsnakke næringen ved et hvert høve. Men samtidig vil vi påpeke at det er viktig at næringen selv snakker opp landbruket og ikke ned. Konkurransen om de unge er hard. Unge mennesker har store muligheter i dag til å utdanne seg til attraktive yrker med gode lønnsbetingelser og mye fri.


Dersom landbruket skal konkurrere med dette er det første bud at vi som politikere og bøndenes fremste tillitsmenn og kvinner snakker opp landbruket istedenfor å fremheve alt som er vondt og vanskelig. For det er mye som er positivt. Og det fikk vi til fulle se i går.


Glade og friske dyr og et par unge bønder som elsker yrket sitt. Jeg tror ikke de ville byttet. Til slutt vil vi takke Kari Anne og Olav for at vi fikk komme på besøk. Det styrket oss i troen på fremtiden til landbruket i vår kommune.


Vi skriver i vårt program at PP vil «arbeide for å høyne statusen for landbruket og motivere unge til å satse på yrket». Det vil vi følge opp.

Recent Posts

See All

Trenger vi tenke så stort

I forvaltningsutvalgets møte den 12. mars stemte jeg som det eneste medlemmet i mot kommunedirektørens forslag til vedtak angående områdeplanen Eiktyr industripark. Årsaken til min skepsis til dette p

Vil du bli en del av laget?

Pensjonistpartiet Orkland jobber på som aldri før, og vi er selv engasjert i mange saker som er i vinden for tiden, og vi engasjerer publikum! Vil du bli en del av laget, og støtte oss som parti med å

Årsmøte i Pensjonistpartiet Orkland

Tirsdag 23.januar var det årsmøte i Pensjonistpartiet Orkland, og vi synes det var ett godt oppmøte av medlemmer som kom. Vi gjennomgikk de vanlige årsmøtesaker, som eksempel årsberetning, regnskap, b

Comments


bottom of page