top of page
Search

Gang- og sykkelbru over Skjenaldelva

Updated: Jun 17, 2021

Spørsmål til Ordfører Bang i Formannskapsmøte 16.06.21.

Bilde av den flotte brua.

Som vi alle minnes, foregikk det en stor debatt angående en sikker gang og sykkelvei mellom Råbygda og Orkanger. Debatten var til dels heftig, og det var ikke lite spalteplass vår lokalavis brukte på denne saken.

Foreldre til skolebarna i Råbygda engasjerte seg sterkt, og dette endte med at det ble vedtatt å sette opp en sykkel- og gangbru over Skjenaldelva.


Denne brua ble bestilt allerede i tidlig i 2020 og var med på å roe debatten og en sikker skolevei for barna fra Råbygda.

Brua er ferdig og ankommet Orkanger. Den er lagret på Grønøra øst for de som ønsker å ta den i øyesyn. Det er det mange som tydeligvis har gjort og som derfor brenner inne med spørsmål.


Disse spørsmålene reiser vi nå i møtet:

1. Når tid skal denne brua være på plass over Skjenaldelva, og dermed sikre barna trygg skolevei? Vil dette være i orden når skolen starter til høsten?

2. Hvis det mot formodning skulle være «skjær i sjøen» som gjør at denne sikre gang og sykkelveien med bro over elva forsinkes, hva er årsaken til det?Ordfører Oddbjørn Bang

Svaret var som følgende:

«Ved en tilfeldighet fant en forurenset masse når man begynte å grave og dette ble meldt inn til myndighetene slik man skal. Nå har en funnet metode å dekke til disse massene slik at prosjektet kan fortsette. Det må imidlertid godkjennes av miljømyndighetene. Gå alt som planlagt vil brua være på plass i høst, eller i hvert fall i løpet av året».For egen del så vil vi tilføye at dette har tatt altfor lang tid, og kommunen må sette alt inn på å få brua og gangveien klargjort så tidlig på høsten som mulig. Det må være en prioritert oppgave. Skoleelever, ungdom som skal til og fra idrettsaktiviteter, andre som bruker denne veien fortjener en sikker gangvei. Vi kan ikke spille bingo med folks liv og helse. Vi ønsker ikke ennå en høst og vinter med usikkerhet. Vi skal følge denne saken tett.


Torstein Larsen

Gruppeleder PP

Recent Posts

See All

Plass på sykehjem/ helsetun

«Legg di hand i mi hand så er vi sterke saman så er vi svake saman så er vi saman», skriver Åse-Marie Nesse. Det er en ønskesituasjon, men i dagens eldreomsorg, også i vår kommune, er dette vanskelig.

Samboergaranti

For par som har levd sammen et helt liv er det sårt og ganske så utenkelig at de må skilles og bo hver for seg nå den ene parten blir så svak eller syk at hun eller han må på kommunalt sykehjem. Det å

Nytt styre

Pensjonistpartiet Orkland har avholdt årsmøte, og styret for 2022 er følgende: Øverst fra venstre: Reidar Samskott, Anne Grethe Thorstensen, Mait W.Danielsen (kasserer), Johnny Danielsen, Janicke An

Comentarios


bottom of page