top of page
Search

En varslet katastrofe


Illustrasjonsbilde.

Tittelen på dette innlegger er reell. Kanskje ikke for deg og meg, men for de gamle og syke som berøres av gjeldene politikk i Orkland kommune.

Praksisen om at eldre måtte påregne å flytte bort fra kjente omgivelser og nærmiljø når de får behov for sykehjemsplass, ble diskutert allerede før kommunesammenslåingen var et faktum. Blant annet på en strategisamling mellom administrasjon og politikere. Allerede da sa Pensjonistpartiet nei. En slik ordning går vi ikke for. Hvis noen tviler på dette, så kan man lese om det i en artikkel som avisa Sør-Trøndelag skrev etter møtet.

I kommunevalgprogrammet for 2020 – 2023 har Pensjonistpartiet følgende formulering: «Pensjonistpartiet Orkland vil arbeide for at alle som har behov for sykehjemsplass, skal ha rett til dette på nærmeste tilhørende helsetun». Dette skrev vi inn fordi vi skjønte hvor hen det bar, og ville med det signalisere at vi som parti var sterkt imot det.

Så kom budsjettbehandlingen. I rådmannens notat ble det foreslått at 8 langtidsplasser skulle fjernes på Orkdal Helsetun. Dette mente vi er en feil prioritering som stort sett baserer seg på økonomiske argument. Faglig og sosialt vil dette være svært uheldig for de det går ut over. Vi la inn samme beløp som rådmannen har tatt som besparing i vårt budsjettforslag fremmet av PP og Frp. Dette kan dere lese i protokollen fra budsjettmøtet i desember 2020. Vi tapte denne saken. Ingen av de andre partiene gikk inn for det.

Den 22. desember hadde vi et innlegg i avisa ST der vi så tilbake på året som snart var gått. Der skrev vi:

«Det tapet som sved mest var at vårt forslag om å ikke fjerne 8 langtidsplasser fra Orkdal Helsetun ble nedstemt. I vårt program har vi følgende formulering: «Pensjonistpartiet Orkland vil arbeide for at alle som har behov for sykehjemsplass, skal ha rett til dette på nærmeste tilhørende helsetun».

Vi har snakket med svært mange eldre mennesker. De fleste ønsker sykehjemsplass i nærområdet. Mange ser med gru på å måtte flytte til at sykehjem som de ikke føler nærhet til. Og det er ikke rart. De eldre ønsker opphold nærmest mulig sine barn og andre slektninger. De ønsker besøk, de ønsker seg tur ut kjente omgivelser når det er mulig.

De er redd for ensomheten. Og mange eldre er ensomme. Og flere vil det bli jo lengre de må flytte fra hjemstedet hvor nær familie bor. Som politikere fra Pensjonistpartiet vil vi ikke tillate det. Vi må vise fleksibilitet, sier rådmannen og flertallet. På dette området er vi uenig. Fordi mange eldre har de gamle kommunegrensene som sine merkesteiner. Mange er født, oppvokst, gift i en kommune. De ønsker også å avslutte livsferden i den samme kommunen. La de få lov til det. Dessverre, vi tapte den kampen, foreløpig.


Nå ser vi resultatet. Og mer vil komme. Første siden i ST 11.03.21 har følgene overskrift: «En makaber situasjon». Artikkelen handler om en 80 år gammel dame fra Meldal som mot sin vilje blir plassert ved omsorgssenteret i Lensvika. Ektemannen, også 80 år, klarer ikke å kjøre så langt for å besøke ektefellen.


Og det står mer i samme avis. Det er mange som fortviler over storkommunens eldreomsorg. «Opprørt fastlege, engstelige eldre og fortvilte pårørende». Fastlegen i Lensvika sier at han er skremt over utviklingen i eldreomsorgen i Orkland. Der opplever han at eldre mennesker blir flyttet som sjakkbrikker innad i storkommunen.


Vi har tidligere både skrevet og talt om dette. Vi sa da at vi måtte unngå at eldre blir sendt som pakkepost rundt om i kommunen.


Fastlege John Olav Vinge sier også: «De som rammes, har ingen stemme. De er gamle, og det er ingen som snakker deres sak. Mange pårørende er også slitne og orker ikke mer.» Det stemmer som Vinge sier. Ingen snakker de gamles sak på dette området, utenom Pensjonistpartiet. Vi har skrevet om dette utallige ganger. Vi har talt om det i Kommunestyret. Vi har foreslått tiltak mot dette i budsjettbehandlingen. Vi har ikke blitt hørt, og vi hare blitt nedstemt.


I lørdagens avis, skriver SVs Anne Mari Svinsaas et innlegg med tittelen «Vondt og skilles». Ja, det skal være visst. Fine tanker, men kanskje litt sent. Nå regner vi med at enda et parti vil støtte PP i deres kamp mot ordningen der de eldre mot sin vilje flyttes slik at besøk blir vanskelig og trivselen blir dårlig. For ikke å snakke om ensomheten. Den kan være gnagende og nesten uutholdelig. Vil vi gi de eldre det?


Hvis noen nå sier at de ikke så konsekvensene av de vedtak de var med på, så tror vi dem ikke. Det var nemlig en «varslet katastrofe». Blant annet varslet av oss.


Terje Selvnes Janicke Andresen Torstein Larsen

Leder PP Orkland Nestleder PP Orkland Gruppeleder

Recent Posts

See All

Plass på sykehjem/ helsetun

«Legg di hand i mi hand så er vi sterke saman så er vi svake saman så er vi saman», skriver Åse-Marie Nesse. Det er en ønskesituasjon, men i dagens eldreomsorg, også i vår kommune, er dette vanskelig.

Samboergaranti

For par som har levd sammen et helt liv er det sårt og ganske så utenkelig at de må skilles og bo hver for seg nå den ene parten blir så svak eller syk at hun eller han må på kommunalt sykehjem. Det å

Nytt styre

Pensjonistpartiet Orkland har avholdt årsmøte, og styret for 2022 er følgende: Øverst fra venstre: Reidar Samskott, Anne Grethe Thorstensen, Mait W.Danielsen (kasserer), Johnny Danielsen, Janicke An

Comments


bottom of page