top of page
Search

Elvebredden borettslag. Hva skjer?


Foto: Privat

Orkland kommune mottar mange godord for sine tjenester på en del områder. Det setter vi stor pris på og tar det frem når vi skal fremsnakke kommunen.


Men inn imellom kommer det også meldinger som ikke er noe å slå seg på brystet for. Disse må også frem i lyset. Vi kan vel ikke være en kommune som bare applauderer ros, men hvor negative meldinger skal holdes unna. Nei, det kan vi ikke tro, selv om en del sier det.


Nettopp dukket en slik sak opp. En bekymret og frustrert mor kontaktet oss som politisk parti, og ba om støtte og hjelp. Hvorfor gjorde hun det? Fordi det nå nettopp er fjernet 4 årsverk fra Elvebredden borettslag. Et kommunalt botilbud som huser om lag 10 ungdommer, hvor alle har et stort og variert behov for hjelp for å fungere. I tillegg er det flere i samme situasjon som er inne til avlasting i perioder.


Her snakker vi om de svake av de svake, de som virkelig sitter «nederst ved bordet». Vi skjønner at enheten er inne i en vanskelig periode med omorganisering. Men i alle slike saker er et samspill med brukerne viktig. I dette tilfellet med foreldre eller verger.

Hva gjorde vi i sakens anledning? Vi tok kontakt med enhetslederen. Det ble en opplysende og god samtale.


Og det som vi hadde fått melding om fra pårørende, vist seg å stemme. Og flere foreldre har også vært i direkte kontakt med enhetslederen. Vi som ombudspersoner lovde å følge opp og det har vi gjort og vi har fått informasjon om at enhetslederen har bedt fag-koordinatoren om å ta kontakt med samtlige foreldre og/eller verger slik at en kan få tettere dialog. Og komme til en omforent ordning.


Og den omorganiseringen som nå foregår har også et økonomisk aspekt i seg. Den bemanningen som var tidligere var ikke økonomisk bærekraftig, og den må tilpasses.


Konklusjonen av den samtalen som vi har hatt med enhetsleder er at administrasjonen har tro på at situasjonen vil «gå seg til», og fungere etter hvert til brukernes beste. Det velger vi å tro på, men vil selvfølgelig være åpne for meldinger fra pårørende. Da vil vi selvfølgelig følge dette opp.


Og slike henvendelser vil ikke komme så ofte hvis dialogen og samspillet med de involverte er god. Og det har ikke vært tilfelle i denne saken, har vi fått høre. Vi er klar over at en sak har minst to sider, så meningen om dette kan nok være forskjellig. Men i slike saker så er det de pårørendes syn som veier mest.


Janicke Andresen

Kommunestyrekandidat og nestleder

Pensjonistpartiet Orkland

Recent Posts

See All

Trenger vi tenke så stort

I forvaltningsutvalgets møte den 12. mars stemte jeg som det eneste medlemmet i mot kommunedirektørens forslag til vedtak angående områdeplanen Eiktyr industripark. Årsaken til min skepsis til dette p

Vil du bli en del av laget?

Pensjonistpartiet Orkland jobber på som aldri før, og vi er selv engasjert i mange saker som er i vinden for tiden, og vi engasjerer publikum! Vil du bli en del av laget, og støtte oss som parti med å

Årsmøte i Pensjonistpartiet Orkland

Tirsdag 23.januar var det årsmøte i Pensjonistpartiet Orkland, og vi synes det var ett godt oppmøte av medlemmer som kom. Vi gjennomgikk de vanlige årsmøtesaker, som eksempel årsberetning, regnskap, b

Comments


bottom of page