top of page
Search

Budsjettjustering i Kommunestyret


Ved Kommunestyret 21. juni 2023 ble det foretatt budsjettjustering, og Pensjonistpartiet Orkland kom med følgende forslag til bruk av ordinært disposisjonsfond:


Det økonomiske resultatet for 2022 gjør oss i stand til å finansiere en del tiltak som har måtte utestå den ordinære budsjettbehandlingen.

Pensjonistpartiet Orkland ønsker å bruke en del av det ordinære disposisjonsfondet til konkrete tiltak. Det vises i vårt talloppsett nedenfor.

I og med at et slikt engangsoverskudd helst ikke skal benyttes til driftstiltak som nødvendigvis må gå over flere år, vil vi synliggjøre vår intensjon i kommende budsjett og handlingsplan for 2024 og videre framover.

Fysioterapitjenesten på Krokstadøra må tilgodesees med driftstilskudd til en privatpraktiserende fysioterapeut. Dette i trå med ordningene i Lensvik og Meldal.

Vår intensjon er også å styrke lærertettheten i kommunen. I vårt program som vi går til valg på, slås dette fast. «Vi ønsker å opprettholde strukturen når det gjelder tjenester i hele kommunen. Fullverdig omsorg- og skoletilbud i hele kommunen er limet som får folk til å bo i området. Det vil også være dette som gjør at familier ser muligheten til å flytte til, og bosette seg der». Vi vet at å investere i befolkningens helse og trivsel er lønnsomt, både for individet, samfunnet og økonomien.

De forslag vi kom med av nye tiltak var følgende (alle tall i tusen):


Til trafikksikkerhet. Gate/veilys og asfaltering: (Bl.a. Lys i Jordhusmoen helt fram til Fossplater. Gjelder også diverse gater på Orkanger) kr. 6.000

Etablering av bobilplass ved Terna kr. 750

Gangvei ved Terna, hundeklubbområdet kr. 200

Til formål prioritet i Skolebruksplanen kr. 8.000

Lærebøker og materiell kr. 500

Påfyll av fond beregnet til trenings- og deltakeravgifter kr. 300

Til forebyggende tiltak mot rus blant ungdom kr. 250

Disponibelt Ungdomsrådet kr. 200

Guidetjeneste Thamspaviljongen kr. 100

Brannsikringstiltak kirkene i Orkland kr. 1.500

Orkland Røde Kors – lys til undervannssonde kr. 20

Treningssykler på sykehjem som kobles til lyd og film,

slik at beboerne kan sykle i kjente omgivelser.

Eks programvaren Motiview kr. 500

Tømmestasjon bobiler Krokstadøra kr. 500


Tilsammen kr. 18.820


Det resterende av fondet, ca. 4.millioner, går inn i fondet til nytt helsetun på Orkanger.

Flertallet hadde også den posten. I tillegg til delvis midler til guidetjeneste Thamspaviljongen.

Av våre forslag, var det disse som ble tilgodesett midler til følgende:

  • Trafikksikkerhetsfond

  • Tilskudd til opparbeiding av bobilplass på båtklubben Terna

  • Skolebruksplan

  • Utstyr/læremidler grunnskolen

  • Brannsikring kirkene

  • Tilskudd Orkland Røde Kors

Recent Posts

See All

Trenger vi tenke så stort

I forvaltningsutvalgets møte den 12. mars stemte jeg som det eneste medlemmet i mot kommunedirektørens forslag til vedtak angående områdeplanen Eiktyr industripark. Årsaken til min skepsis til dette p

Vil du bli en del av laget?

Pensjonistpartiet Orkland jobber på som aldri før, og vi er selv engasjert i mange saker som er i vinden for tiden, og vi engasjerer publikum! Vil du bli en del av laget, og støtte oss som parti med å

Årsmøte i Pensjonistpartiet Orkland

Tirsdag 23.januar var det årsmøte i Pensjonistpartiet Orkland, og vi synes det var ett godt oppmøte av medlemmer som kom. Vi gjennomgikk de vanlige årsmøtesaker, som eksempel årsberetning, regnskap, b

Comments


bottom of page