top of page
Search

Opposisjonen ble angrepet for alt vi saFoto Silje Asbjørnsen

Tirsdag 9. januar stod et innlegg i ST fra Småbypartiet. Mitt ord om terror av befolkningen i gamle Snillfjord har tydeligvis opprørt mange. De fleste unntatt posisjonen skjønte hva jeg mente. Jeg har all respekt for dem som mistet sine kjære både i regjeringskvartalet og på Utøya. Det jeg mente var at ansatte, pårørende, elever og befolkningen ellers, opplever en psykisk terror. For det er ikke første år det har vært nedlegging/innsparingstiltak hengende over hodet på dem. At jeg skal bli kneblet for dette, mener jeg er urimelig. Til opplysning har jeg fått veldig mange støtteerklæringer på dette.


I siste kommunestyremøte før jul, følte jeg at opposisjonen på en måte ble angrepet for alt vi sa. Er det slik at når de går tom for argumenter, så er angrep det beste forsvar?? Det får da fokuset over på andre ting. Håper virkelig at det blir et bedre samarbeidsklima videre i det nye året.


Egentlig reagerer jeg på måten hele nedleggingssaken ble fremlagt. Her var et nytt innvalgt kommunestyre, med veldig mange nye/ferske representanter kommet inn. Vi fikk på strategisamlingen på Ørlandet kastet fram utdrag av rapportene og nedleggingsforslagene mitt i ansiktet på siste seanse, før vi skulle hjem. Vi fikk ikke stilt verken spørsmål, eller snakket sammen. Dette var etter mitt syn meget beklagelig. Fikk ikke mer informasjon, før budsjett skulle vedtas like før jul. På meg virket dette for en meget hastesak.


At flere mindre lokalsamfunn i kommunen ved et pennestrøk, mer eller mindre blir lagt ned på en slik måte er meget beklagelig. Det blir her ikke sett på hva konsekvensene blir for folk som lever i distriktene.


At de gamle kommunene Snillfjord, Agdenes og Meldal i tillegg skal bli kritisert av Småbypartiet for at de har tatt vare på kommunale bygg og satsa på både skole og de eldre, er nesten uforståelig. Kanskje har det kosta vel mye å være industrikommune nummer én. Men det mest uforståelige er at for eksempel Snillfjord Omsorgssenter ønskes lagt ned, og gamle på sitt siste skal flyttes til en avdeling som ikke er etter dagens standard. Er ikke de gamle mer verdt??? Hadde det ikke vært bedre å sett på mulighetene i det fine bygget som står der. De sier vi klamrer for å beholde åtte sengeplasser. Mange av de fine rommene er blitt omgjort til lager, så vi kunne tatt imot mange flere pasienter.


Kommunen betalte cirka 7 millioner i bøter i 2022 for ikke å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Vi kunne kanskje brukt litt til gulrøtter for å fått kvalifisert arbeidstakere og åpna flere rom i hele kommunen. Men vil gi positiv tilbakemelding til dagens ledelse på SOS Krokstadøra i dag. Viktig å se på mulighetene, i stedet for begrensningene.


Håper at vi kan få tilbake tredeling på alle skolene i kommunen så snart som mulig, det er framtida vår som går der.


Har også blitt kritisert for bruk av ordet fabrikker til skole og eldre. Er ikke mot at gamle Orkdal skal få opp et fungerende hjem for sine eldre, langt ifra. Det jeg mener er at vi må se på alle fasiliteter vi har i kommunen, se på hvilken stand bygga er i. Det må være mer lønnsomt å bruke de gode bygga vi har, for så se på hva vi virkelig trenger. Avstanden fra Krokstadøra til Orkanger er vel den samme, begge veger?


Forslag om å rive kommunehuset på Krokstadøra, virker også meningsløst. I både Lensvik og Meldal er det brukt flere titalls millioner. Krokstadøra river vi bare ned? På Krokstadøra har vi tatt imot flere flyktninger, som er blitt veldig godt integrert. Måtte vært bedre med muligheter for leiligheter, enn å rive. Vet at det har vært interessenter som har tenkt den tanken. Så håper dette må bli sett videre på. Det er stor etterspørsel etter husrom for flyktninger, noe som hadde gitt positive ringvirkninger i bygda.


Vi har et viktig og spennende år foran oss. Tror hvis vi setter oss ned og diskuterer mulighetene, så finner vi gode løsninger vi alle kan leve med.


Turid Mjønesaune 4.kandidat for PP Orkland Medlem av Kommunestyret Orkland

Recent Posts

See All

Trenger vi tenke så stort

I forvaltningsutvalgets møte den 12. mars stemte jeg som det eneste medlemmet i mot kommunedirektørens forslag til vedtak angående områdeplanen Eiktyr industripark. Årsaken til min skepsis til dette p

Vil du bli en del av laget?

Pensjonistpartiet Orkland jobber på som aldri før, og vi er selv engasjert i mange saker som er i vinden for tiden, og vi engasjerer publikum! Vil du bli en del av laget, og støtte oss som parti med å

Årsmøte i Pensjonistpartiet Orkland

Tirsdag 23.januar var det årsmøte i Pensjonistpartiet Orkland, og vi synes det var ett godt oppmøte av medlemmer som kom. Vi gjennomgikk de vanlige årsmøtesaker, som eksempel årsberetning, regnskap, b

Commentaires


bottom of page