top of page
Search

Et fantastisk resultat!

Da er valget over, og vi har fått se resultatet. Det ble et fantastisk valg for oss i Pensjonistpartiet Orkland. 726 orklendinger stemte på oss. Tenk det!


Vi fikk hele 8,4% av stemmene, og resultatet gir 4 representanter i kommunestyret. Disse er Torstein Larsen, undertegnede, Janicke Andresen og Turid Mjønesaune. Det gir oss en fremgang på hele 3,5% siden valget i 2019, og det er bare Småbypartiet som hadde større fremgang.


Vi kan vel kanskje nå med sikkerhet si at vår valgkampstrategi har båret frukter. Igjen takk til dere som har stått på for vårt lokalparti, og til dere som stemte på oss.


Dessverre så ble det en enighet mellom AP-H-V-SV og SBP. En "snedig" konstellasjon i hvert fall ikke jeg så komme. Vi skal jobbe godt i opposisjon de neste 4 år, og vårt kommunevalg-program skal være vårt "kart" på veien.


Beste hilsen Terje Selvnes LederFra valgvaken 11.september 2023

Recent Posts

See All

Trenger vi tenke så stort

I forvaltningsutvalgets møte den 12. mars stemte jeg som det eneste medlemmet i mot kommunedirektørens forslag til vedtak angående områdeplanen Eiktyr industripark. Årsaken til min skepsis til dette p

Vil du bli en del av laget?

Pensjonistpartiet Orkland jobber på som aldri før, og vi er selv engasjert i mange saker som er i vinden for tiden, og vi engasjerer publikum! Vil du bli en del av laget, og støtte oss som parti med å

Årsmøte i Pensjonistpartiet Orkland

Tirsdag 23.januar var det årsmøte i Pensjonistpartiet Orkland, og vi synes det var ett godt oppmøte av medlemmer som kom. Vi gjennomgikk de vanlige årsmøtesaker, som eksempel årsberetning, regnskap, b

Comments


bottom of page