top of page
PP_logosymbol.png
PP_logotekst.png

Stem Pensjonistpartiet ved kommune- og fylkestingsvalg

Kjære velger

Hva slags kommune ønsker du at Orkland skal være? Hvilken by vil du at Orkanger skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Orkland kommune skal være effektiv, fremdriftsrettet, hjelpende, en kommune som skaper trygghet og trivsel for innbyggerne. 

Partiprogram

Ved å lese dette programmet vil du få en kort oversikt over hvordan Pensjonistpartiet vil bidra til utviklingen av Orkland kommune og i Orkanger by.

Kommentar
image.png
SISTE PÅ FACEBOOK
torstein_23.png

Torstein

Larsen

Jeg ønsker en 
«samboergaranti» som gjør at eldre ikke må skilles fra hverandre når den ene må flytte på sykehjem

janicke_23.png

Janicke 
Andresen

Jeg ønsker at jeg og mitt parti skal arbeide for gode oppvekstvilkår for barn og unge, samt støtte forebyggende rusmiddelarbeid 
blant unge

terje_23.png

Terje

Selvnes

Jeg ønsker at alle tettstedene i kommunen skal videreutvikles, blant annet med bedre kollektivtilbud til ytterkantene, bommen ved Våvatnet må fjernes og Orkanger videreutvikles som et regionalt 
handelssentrum

turid_23.png

Turid Mjønesaune

Jeg ønsker at 
grendaskolene i 
Orkland opprettholdes, det er limet i bygda

halvard_23.png

Hallvard
Hansen

Jeg ønsker å prioritere utbygging av gate- og veibelysning over hele kommunen, og støyskjerming i 
støyutsatte boområder

BLI KJENT MED VÅRT PARTIPROGRAM

bottom of page