top of page
Search

Undrene til avisa ST's prioritering fra politiske møter.


Etter politiske møter kan jeg med relativt stor grad av sikkerhet på forhånd blinke ut saker som vår lokalavis vil referere fra.


På formannskapsmøtet for en uke siden var det en slik sak. Forslaget fra PP om at Orkland kommune, som et ledd i sin informasjon overfor bl.a. eldre innbyggere skal utgi en papirpublikasjon. I første omgang to utgaver til de over 65 år. Og hvis det er økonomisk gunstig å distribuere den sammen med Menighetsbladet, kan den sendes til alle husstander. Forslaget ble svært godt mottatt, og fikk 10 av 11 stemmer.


Jeg har bladd i avisa både torsdag, lørdag og tirsdag, men det er «stilt som i graven» om dette gode forslaget. I og med at jeg vet med sikkerhet at dette er noe som opptar eldre mennesker, synes jeg det er rart at avisa ikke spanderer noen ord på dette.


Ja jeg vet at Orkland kommune satser mye på digital informasjon, og der er kommunen flink. Men dessverre, dette når ikke alle. Det blir slik småbylistas representant sa under debatten. «Hvorfor gir avisa ST ut papirutgave, hvis det kunne holde med digital avis?» Svaret er: Det holder ikke. Heller ikke når det gjelder kommunal informasjon.


Og kommunen har en plikt å informere innbyggerne. Hvorfor?


Et levende lokaldemokrati forutsetter engasjerte innbyggere. Innbyggerne er avhengig av informasjon om hva som skjer i kommunen, både for å kunne engasjere seg i dens virksomhet og for å få tilgang til ulike kommunale tjenester. Informasjon om kommunens virksomhet er også viktig for tilliten til forvaltningen. En gjennomsiktig og åpen kommune vil sikre best mulig saksbehandling og best mulige beslutninger.


Selv om den teknologiske utviklingen åpner for helt nye måter å informere innbyggerne på, så må man ikke glemme de som ikke kan eller har mulighet til å følge den utviklingen. Orkland kommune er for eksempel bevisste og avanserte brukere av sosiale medier. Det er bra, men for mange er det man kan holde i hånden å lese fremdeles det beste og det eneste som gjelder.


Spørsmålet til avisa ST må være. Synes dere at dette forslaget hadde så liten interesse at dere glatt kunne overse det? Det stiller jeg meg undrene til.

Vil selv påpeke at det ikke bestandig er enkelt å finne frem til informasjon en søker på hjemmesiden til Orkland kommune, selv om jeg er 43 år ung. Så et slikt informasjonsblad er nok nyttig for flere enn de eldre.


Janicke Andresen

Nesteleder

Pensjonistpartiet Orkland

Recent Posts

See All

Plass på sykehjem/ helsetun

«Legg di hand i mi hand så er vi sterke saman så er vi svake saman så er vi saman», skriver Åse-Marie Nesse. Det er en ønskesituasjon, men i dagens eldreomsorg, også i vår kommune, er dette vanskelig.

Samboergaranti

For par som har levd sammen et helt liv er det sårt og ganske så utenkelig at de må skilles og bo hver for seg nå den ene parten blir så svak eller syk at hun eller han må på kommunalt sykehjem. Det å

Nytt styre

Pensjonistpartiet Orkland har avholdt årsmøte, og styret for 2022 er følgende: Øverst fra venstre: Reidar Samskott, Anne Grethe Thorstensen, Mait W.Danielsen (kasserer), Johnny Danielsen, Janicke An

留言


bottom of page