top of page
Search

Takk til avtroppende leder og sekretær


På styremøtet i Pensjonistpartiet Orkland den 1.mars 2021, ble Torstein og Elsa H. Larsen takket for sitt langvarige verv som leder og sekretær i partiet, noe de har vært siden 2013. De fikk overrakt en flott planteoppsats av mangeårig kasserer Mait W. Danielsen med takk for alt de har gjort for partiet, og med lykkeønskninger videre. Torstein fortsetter for øvrig som leder i kommunestyregruppa.

Recent Posts

See All

Plass på sykehjem/ helsetun

«Legg di hand i mi hand så er vi sterke saman så er vi svake saman så er vi saman», skriver Åse-Marie Nesse. Det er en ønskesituasjon, men i dagens eldreomsorg, også i vår kommune, er dette vanskelig.

Samboergaranti

For par som har levd sammen et helt liv er det sårt og ganske så utenkelig at de må skilles og bo hver for seg nå den ene parten blir så svak eller syk at hun eller han må på kommunalt sykehjem. Det å

Nytt styre

Pensjonistpartiet Orkland har avholdt årsmøte, og styret for 2022 er følgende: Øverst fra venstre: Reidar Samskott, Anne Grethe Thorstensen, Mait W.Danielsen (kasserer), Johnny Danielsen, Janicke An

Comments


bottom of page