top of page
Search

Takk for annerledesåret 2020


Dette var det året det var så bratt, som Øystein Sunde synger. Så annerledes. Det brøt med forventningene våre. 2020 kom det en ubuden gjest og ble værende. Coronaviruset.


Det er en velkjent sak at dette har vært et mildt sagt utfordrende for det politiske livet over hele landet, og slik var det også for oss. Dette var året hvor vi begynte å operere med Plan A, B, og C i tilfelle noe uforutsett skjedde. Plan C har vært hyppig i bruk. Vi lærte oss å planlegge for snøstorm på en sommerdag.


Da vi startet året var det få som kunne spå hvordan vi alle sammen kom til å bli kraftig påvirket av en usynlig trussel; et til da ukjent virus.


Den globale pandemien slo ut samfunnet og mye gikk i dvale fra mars. Sykdom, smitteverntiltak og nye vaner fikk store konsekvenser i flere sektorer og konkurser og den høyeste arbeidsledigheten siden etterkrigsårene var et faktum. Men en ting kan vi slå fast. Ledelsen i Orkland kommune med Rådmann, kommunelege, ordfører og varaordfører i spissen, sammen med deres fagfolk, har gjort en fenomenal jobb. Derfor har vi klart oss svært godt så langt i pandemien. Jeg er dem dypt takknemlig.


Så til den lokale politikken. Tap og vinn med samme sinn. Lett å si, men vanskelige å etterleve. Vi har både tapt og vunnet i 2020. Jeg skal konsentrere meg om 2 saker.


Det er enn kjent sak at jeg var skeptisk til kommunesammenslåingen. Selv om jeg stemte for det til slutt. Og min bekymring var; hvordan skal det gå med ytterkantene? Av alle saker som vi politikere handterer, så ser jeg på det som det noe av det viktigste.


En av de største vinnersakene våre i 2020 kom i forbindelse med budsjettbehandlingen. Der fikk vi enstemmig vedtatt et forslag; «Politikk for ytterkantene i Orkland»


«Orkland kommune skal alltid ha ytterkantenes behov og ønsker i fokus når økonomiske avgjørelser tas.


Det er viktig at også disse områdene tilgodesees, ja, kanskje enda viktigere enn i de sentrale områder av kommunen. Redusert tilbud på basistjenester, så som skole, helse og omsorg, vil få store negative ringvirkninger. Det kan medføre redusert, eller ingen tilflytting, av mennesker og næringsliv. Dette vil i sin tid gå ut over tilbud innen kultur og handel.


Så langt som mulig bør kommunale tjenester også stedfestes til de gamle kommunesentrene.


Kommunestyret ber rådmannen i forbindelse med rådmannens utfordringsnotat beskrive konkret de tjenester som kan beholdes i kommunens ytterkanter


I rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan bør det problematiseres på områder og tjenester som står i fare for å måtte reduseres og/eller avvikles på grunn av bl.a. befolkning og økonomi. Og samtidig peke på måter hvor kommunen, om mulig kan unngå dette».


Dette er et svært viktig vedtak. Et vedtak som sikrer at vi har ytterkantene i kommunen i tankene når politikk skal vedtas. Det er så lett å la tyngdekraften rå, især når økonomien er presset. Nei, vi skal ikke glemme sentrum, vi vet at et stekt sentrum også gagner distriktene. Så får vi heller politisk sloss om hvilket tiltak som er de beste for å utvikle og befeste sentrum.


Det tapet som sved mest var at vårt forslag om å ikke fjerne 8 langtidsplasser fra Orkdal Helsetun ble nedstemt. I vårt program har vi følgende formulering: «Pensjonistpartiet Orkland vil arbeide for at alle som har behov for sykehjemsplass, skal ha rett til dette på nærmeste tilhørende helsetun».


Under valgkampen var dette et av spørsmålene i «Valgomaten». Går man inn der og ser hva partiene svarte, så var så godt som alle partiene enige i det. Men det var i valgkampen, nå er dette glemt.


Vi har snakket med svært mange eldre mennesker. De fleste ønsker sykehjemsplass i nærområdet. Mange ser med gru på å måtte flytte til at sykehjem som de ikke føler nærhet til. Og det er ikke rart. De eldre ønsker opphold nærmest mulig sine barn og andre slektninger. De ønsker besøk, de ønsker seg tur ut kjente omgivelser når det er mulig.


De er redd for ensomheten. Og mange eldre er ensomme. Og flere vil det bli jo lengre de må flytte fra hjemstedet hvor nær familie bor. Som politikere fra Pensjonistpartiet vil vi ikke tillate det. Vi må vise fleksibilitet, sier rådmannen og flertallet. På dette området er vi uenig. Fordi mange eldre har de gamle kommunegrensene som sine merkesteiner. Mange er født, oppvokst, gift i en kommune. De ønsker også å avslutte livsferden i den samme kommunen. La de få lov til det. Dessverre, vi tapte den kampen, foreløpig. Vi står på videre.


Nå på slutten av 2020 gir dette kjente verset ekstra mening:

«Mørke skal flykte snart

Fra jordens daler

Slik hun et underfullt

Ord til oss taler

Dagen skal atter ny

Stige av røde sky

Santa Lucia, Santa Lucia».

Pensjonistpartiet Orkland vil gjerne takke alle innbyggerne. våre velgere, våre medlemmer og våre tillitsvalgte for annerledesåret som snart har gått. Vi ser frem til å treffes, særlig fysisk, i 2021.


Ønsker med dette alle en god jul og et godt trygt nytt år!


Torstein Larsen

Leder Pensjonistpartiet Orkland

Recent Posts

See All

Plass på sykehjem/ helsetun

«Legg di hand i mi hand så er vi sterke saman så er vi svake saman så er vi saman», skriver Åse-Marie Nesse. Det er en ønskesituasjon, men i dagens eldreomsorg, også i vår kommune, er dette vanskelig.

Samboergaranti

For par som har levd sammen et helt liv er det sårt og ganske så utenkelig at de må skilles og bo hver for seg nå den ene parten blir så svak eller syk at hun eller han må på kommunalt sykehjem. Det å

Nytt styre

Pensjonistpartiet Orkland har avholdt årsmøte, og styret for 2022 er følgende: Øverst fra venstre: Reidar Samskott, Anne Grethe Thorstensen, Mait W.Danielsen (kasserer), Johnny Danielsen, Janicke An

留言


bottom of page