top of page
Search

Sykkeltur på kjente stier

Updated: Feb 20, 2021


For noen dager siden kunne vi lese en gladmelding på Orkland kommunes FB-side.


«Nå kan snart beboerne på Meldal helsetun sykle seg en tur i kjente og kjære trakter. Aktivitør Lasse Hilstad Sørmo sørger for å filme veistrekninger og kjente plasser. Disse vises på en TV-skjerm mens beboerne tråkker i vei på sykkelen på trimrommet.»


Pensjonistpartiet er glad for dette initiativet, og minner om at et slikt tiltak ble foreslått av Pensjonistpartiet, og vedtatt i 2018.


Vi fikk ideen fra bl.a. Bergen hvor alle sykehjemmene har et slikt tilbud. Der forsøker de å bedre livskvaliteten blant personer med demens, ved hjelp av sykkelturer i kjent terreng.


«Vi ser at de kjenner seg igjen på stiene som vises på skjermen. De kommenterer steder og i en liten stund kan de komme ut fra sykehjemmet», sier sykepleierne.


Forslaget fikk flertall, men prosjektet ble utsatt og utsatt, på grunn av økonomi, ble det sagt. Vi etterlyste igangsetting av tilbudet flere ganger, men til slutt ga vi opp. Kommunesammenslåingen tok tid og ressurser, så ble dette skjøvet til siden.


Men nå er det i gang. Håper at dette blir så attraktivt og helsefremmede at det innføres på alle sykehjem i kommunen. Uansett synes vi at dette vedtaket fra 2018 fikk en sendrektig behandling. Var det mangel på penger, så burde administrasjonen kommet tilbake til kommunestyret med en sak hvor dette ble belyst.


NÅ er vi i gang. Pensjonistpartiet applauderer.

Recent Posts

See All

Plass på sykehjem/ helsetun

«Legg di hand i mi hand så er vi sterke saman så er vi svake saman så er vi saman», skriver Åse-Marie Nesse. Det er en ønskesituasjon, men i dagens eldreomsorg, også i vår kommune, er dette vanskelig.

Samboergaranti

For par som har levd sammen et helt liv er det sårt og ganske så utenkelig at de må skilles og bo hver for seg nå den ene parten blir så svak eller syk at hun eller han må på kommunalt sykehjem. Det å

Nytt styre

Pensjonistpartiet Orkland har avholdt årsmøte, og styret for 2022 er følgende: Øverst fra venstre: Reidar Samskott, Anne Grethe Thorstensen, Mait W.Danielsen (kasserer), Johnny Danielsen, Janicke An

Comments


bottom of page