top of page
Search

Småbypartiet er ikke død. De rører fortsatt på seg.

Har nettopp lest et ganske så spesielt innlegg skrevet av kommunestyrerepresentantene i Småbypartiet. Tittelen var ganske slående: «Terror, vinnere og tapere i nye Orkland kommune».


Det er lenge siden noen i Småbypartiet har vært ute i offentligheten. Faktisk første gang etter valget som vi har registrert. Men nå dukker de opp. Da vi leste innlegget, gikk tankene til en gammel svensk sketsj: Der falt den udødelige replikken; «Fingal Olsson er ikke død. Han rører fortsatt på seg.


Men egentlig kunne de latt være. For innholdet er et sammensurium av beskyldninger og angrep på navngitte personer. De lever opp til den gamle metoden som sier at angrep er det beste forsvar. Og Pensjonistpartiet ble også skyteskive.


De skrivet at «Pensjonistpartiet bruker «terror» om et vedtatt budsjett». Det er ikke sant. For den som tar seg tid til å lytte til debatten så var det representanten Kringstad som i sitt innlegg dro dette inn. Han refererte til noe som Pps Turid Mjønesaune hadde sagt på et folkemøte på Krokstadøra lenge før budsjettet ble vedtatt i kommunestyret. På spørsmål fra andre i kommunestyret om hun vedkjente seg utsagnet fra den gang, bekreftet hun det.


Og hvorfor skulle hun ikke? Terror er et låneord fra latin og betyr redsel, eller frykt. Og i sammenhengen som ordet ble brukt, så henspilte det på følelsene som ansatte på grendeskoler og sykehjem føler når de gang på gang blir truet med nedleggelse. Hvem føler ikke redsel og frykt i en slik situasjon.


Men vi skjønner grunnen til de i posisjonen som med vilje tolker utsagnet i verste mening. Vi synes ikke det tok seg pent ut. Og talløse henvendelser viser at de som i sterke ordelag kritiserte Turid ikke var særlig heldig med dette usaklige angrepet. Bare så det er sagt; vi lar oss ikke kneble.


Så sa samme representant i debatten, som for øvrig er bosatt i gamle Snillfjord, at nå vil vi «lage fabrikker for våre barn og eldre». Man må være ganske ordblind for ikke å skjønne meningen og sammenligningen. Her ble det satt opp en sammenligning mellom en bitte liten skole i ytterkanten av kommunen og en kjempestor skole i sentrum. Det samme når det gjelder omsorgssenter. Men vil man ikke forstå så vil man ikke forstå. Det gjelder å vrenge og vri for å få det til å passe inn i eget bilde.


Vi konkluderer med at visittene Småbypartiet hadde til oss i Pensjonistpartiet, var bomskudd, begge to.


Avslutningsvis vil vi også si at det var ganske som spesielt at tidligere ordførere blir politisk angrepet, både fra talerstolen og nå i et innlegg underskrevet av en hel kommunestyregruppe. En gruppe hvor en av representantene faktisk var varaordfører under Oddbjørn Bang. «Arven etter Bang» kaller Småpartiet todelingen på Lysheim og Aa skoler, samt den dårlige styringen av tekniske tjenester. Også det er så feil som det kan bli. Med seg i flertallet hadde Bang et stort Arbeiderparti, samt KrF. Det er vel like mye arven etter dem. Og tekniske tjenester hadde faktisk leder fra Ap. Så skal skyld fordeles så er det mange skuldre å legge den på.


Og sparket til tidligere ordfører Oddvar Indergård setter punktum for et innlegg som egentlig var totalt unødvendig. Det tok seg ikke godt ut for å si det forsiktig.


Så egentlig burde Småbypartiet holdt seg i ro, og ikke begynt å røre på seg. Det hadde alle parter tjent på. Som vi vet. Det er vanskelig å koke suppe på spiker.Torstein Larsen Gruppeleder, Pensjonistpartiet Orkland

Terje Selvnes Andrekandidat Pensjonistpartiet Orkland
Recent Posts

See All

Trenger vi tenke så stort

I forvaltningsutvalgets møte den 12. mars stemte jeg som det eneste medlemmet i mot kommunedirektørens forslag til vedtak angående områdeplanen Eiktyr industripark. Årsaken til min skepsis til dette p

Vil du bli en del av laget?

Pensjonistpartiet Orkland jobber på som aldri før, og vi er selv engasjert i mange saker som er i vinden for tiden, og vi engasjerer publikum! Vil du bli en del av laget, og støtte oss som parti med å

Årsmøte i Pensjonistpartiet Orkland

Tirsdag 23.januar var det årsmøte i Pensjonistpartiet Orkland, og vi synes det var ett godt oppmøte av medlemmer som kom. Vi gjennomgikk de vanlige årsmøtesaker, som eksempel årsberetning, regnskap, b

Comments


bottom of page