top of page
Search

Skjer slikt i vår kommune?


Torstein Larsen (PP) og Mona Størdal (MDG) har begge signert innlegget om Rundhaugen bofellesskap. FOTO: AVISA-ST, ARKIV

Som politikere får vi mange henvendelser fra innbyggerne. Det er slik det skal være, fordi det viser at lokaldemokratiet fungerer.


For knapt en måned siden fikk vi henvendelser om en sak som vi i første øyeblikk ikke kunne tro var sann. Personer fortalte at beboerne i Rundhaugen bofellesskap hadde fått beskjed om de måtte flytte. Ikke fordi de selv ville det, men fordi kommunen ønsket det.


Beboerne som bor der er personer med psykisk funksjonshemming, og der har de mottatt kommunale tjenester og levd et trygt og stabilt liv. Dette er en forutsetning for at disse sårbare menneskene skal kunne fungere i dagliglivet.


På denne bakgrunnen tok vi opp forholdet i Formannskapet, men spørsmålet ble avvist som en sak som hørte hjemme i Hovedutvalg for Helse og mestring. I etterkant av møtet fikk vi vite at denne saken var det blitt orientert om i hovedutvalget, og at det som hadde skjedd var helt i henhold til lovverket. Og ingen var flyttet bort fra Rundhaugen mot sin vilje. Dette ble også bekreftet av lederen for hovedutvalget.


I etterkant ble det tatt kontakt med personene som hadde orientert oss om forholdet på Rundhaugen. Disse personene ble slett ikke beroliget og kunne fortelle at slik var det ikke. Beboerne hadde fått beskjed på telefon om at det var bestemt at de skulle flytte.


Var det slik, så kan en spørre: Hvilken motstand kan svake beboere fremføre overfor en stor kommune? De personene som varslet, var skuffet og ikke lite «sint» da de fikk høre hva ledelsen i kommunen sa.


I går kom et brev som bekrefter det vi har hørt tidligere. Brevet er fra Orkland lokallag av NFU. (Norsk Forbund for Utviklingshemmede).


Der redegjør de i detalj om det de mener er et overgrep mot de utviklingshemmede som bodde i disse boligene. Dette ble «tredd ned over hodet» på en forsvarsløs gruppe mennesker. Foreldrene til disse fikk ikke være med i denne prosessen. Det er helt uhørt. I en slik sak som er så gjennomgripende i et menneskes liv, så burde alle gode krefter blitt involver. Spesielt foreldrene. I denne saken er de holdt utenom. Med henvisning til lovverket.


Kommunes råd for Funksjonshemmede er heller ikke involvert. Disse skulle vel etter loven uttale seg i slike saker. Slik vi har forstått det så har ikke beboerne mottatt skriftlig oppsigelse med begrunnelse. Hadde de det så ville de fått anledning til å protestere. Og slik vi forstår det så var det ingen av disse som i utgangspunktet ønsket å flytte. Slik denne saken fremstår så ser det ut som at dette var ønsket gjennomført i det skjulte. Det er benyttet en taktikk som minner om overrumpling.


Flere har lurt på hva som skal skje med boligene på Rundhaugen. Svaret er nå klart. De skal brukes til flyktningeboliger. Vi har ingen ting mot flyktninger, men måten disse boligene er frigjort på er egentlig et trist kapittel.


Rundhaugen var bygget for å huse psykisk utviklingshemmede. Og dette behovet er der fortsatt. Hva er planene videre med tanke på psykisk utviklingshemmede som kommer til.


En ting vil vi slå fast. Måten dette er gjort på er under enhver kritikk. Vi synes kommunens ledelse, både politisk og administrativt bør ta kritikk. Det er ikke slik vi skal behandle våre innbyggere. Her har vi mye å lære.


Vi ønsker at kommunen i offentlighet redegjør for denne saken. Det er det mange som venter på. Vi vil sette pris på at det blir påpekt om vi har feil i det vi skriver og i så fall hva.


Denne saken slik den står nå skaper usikkerhet blant foreldre som har barn med slike hemninger. En sa det slik: «Det er slik at jeg ikke kan tillate meg å bli eldre, heller ikke å dø. Hvem skal da passe på mitt barn?»


Kan vi ha det slik i vår kommune? En kommune som liker å være best på de fleste områder. Det minste vi kan forvente er at utviklingshemmede får sine rettigheter på lik linje man kommunens øvrige befolkning. Svaret på tittelen i innlegget er Ja!


Torstein Larsen Gruppeleder, Pensjonistpartiet Orkland

Mona Størdal Gruppeleder, Miljøpartiet De Grønne OrklandRecent Posts

See All

Trenger vi tenke så stort

I forvaltningsutvalgets møte den 12. mars stemte jeg som det eneste medlemmet i mot kommunedirektørens forslag til vedtak angående områdeplanen Eiktyr industripark. Årsaken til min skepsis til dette p

Vil du bli en del av laget?

Pensjonistpartiet Orkland jobber på som aldri før, og vi er selv engasjert i mange saker som er i vinden for tiden, og vi engasjerer publikum! Vil du bli en del av laget, og støtte oss som parti med å

Årsmøte i Pensjonistpartiet Orkland

Tirsdag 23.januar var det årsmøte i Pensjonistpartiet Orkland, og vi synes det var ett godt oppmøte av medlemmer som kom. Vi gjennomgikk de vanlige årsmøtesaker, som eksempel årsberetning, regnskap, b

Commentaires


bottom of page