top of page
Search

Skal vi sitte rolig og vente på smellet?

Hvor lenge skal vi sitte å se på denne trafikkfellen før noe blir gjort? Lenge, ser det ut som.

Krysset mellom Thamshavnveien og Bekkfaret har stor trafikk. Slik det er nå, må bilister som kommer opp Bekkfaret kjøre helt ut i Thamshavnveien for å få klar sikt. Og kjørende som kommer Thamshavnveien og skal svinge ned Bekkfaret har også store problemer med sikten.


Grunnen er at vegetasjonen har vokst slik at den er helt ut av kontroll. Slik har det nå vært i hele sommer. Altså et livsfarlig kryss. Hva gjør jeg med det, etter at flere i området har tatt kontakt og lurt på om ikke teknisk etat på kommunen snart skal rydde slik at krysset kan bli trafikksikkert?


Jeg har nevnt dette problemet for ledelsen i Teknisk etat og jeg har også tatt det opp med leder av Trafikksikkerhetsutvalget. Jeg hadde håp om at noe ville bli gjort, men der tok jeg feil. Enten synes de at problemet er for lite, eller så lar man humla suse, og håper på det beste.


Inne i dette villniset står trafikkskilt som er usynlige. Slik skal de t ikke være. Derfor skriver jeg denne «bønnen» offentlig, og ber rette myndighet rydde opp.


Jeg skjønner ikke at slike ting skal være så vanskelig. Ja, jeg skjønner at det finnes mange kryss og enda flere plasser som burde vært ryddet rundt om i storkommunen, men det er ingen unnskyldning. Sikkerheten må ivaretas, så får heller andre ting ta litt lengre tid. Det tror jeg Trafikksikkerhetsutvalget kan skrive under på. Hvis ikke, ja, da vet ikke jeg.


Torstein Larsen

Gruppeleder PP Orkland

Recent Posts

See All

Plass på sykehjem/ helsetun

«Legg di hand i mi hand så er vi sterke saman så er vi svake saman så er vi saman», skriver Åse-Marie Nesse. Det er en ønskesituasjon, men i dagens eldreomsorg, også i vår kommune, er dette vanskelig.

Samboergaranti

For par som har levd sammen et helt liv er det sårt og ganske så utenkelig at de må skilles og bo hver for seg nå den ene parten blir så svak eller syk at hun eller han må på kommunalt sykehjem. Det å

Nytt styre

Pensjonistpartiet Orkland har avholdt årsmøte, og styret for 2022 er følgende: Øverst fra venstre: Reidar Samskott, Anne Grethe Thorstensen, Mait W.Danielsen (kasserer), Johnny Danielsen, Janicke An

Commentaires


bottom of page