top of page
Search

På besøk hos Rosenvik AS


I forbindelse med at Arnt Otto Lie fra Rosenvik tidligere i høst tok kontakt for å inviterte oss politikere i Orkland til å besøke nettopp Rosenvik, fikk vi endelig torsdag 2.november anledning til å ta turen. Han startet med en gjennomgang av bedriften, og dennes underenheter, hva de jobber med, og hvilket verdisyn de har.


Rosenvik er en kommunalt eid bedrift som har holdt på i 61 år, og de har jobbet med å skape grunnlag for avklaring, kvalifisering og formidling av arbeidssøkere til arbeidslivet gjennom produksjon og annen næringsvirksomhet. De ønsker å fremme egenart, miljø og helse, og vil være en levende arena for sine ansatte og brukere av tjenestene.


De har på disse årene hjulpet mange mennesker som på en eller annen måte har falt utenfor med å komme seg ut i arbeidslivet eller annen form for aktivitet, være seg veiledning, kosthold, trening med mer.


Det de ser nå er et stadig økende utenforskap blant ungdom. Høy andel AAP, unge uføre, drop out og sosialhjelp. Det mangler tilbud for disse om lag 354 personene som ikke er i jobb eller annen form for aktivitet eller utdanning. Rosenvik ønsker at det skal bli tettere samarbeid mellom Nav, Kommune og Rosenvik. De ønsker at det skal bli ett lavterskeltilbud, hvor disse menneskene skal finne sin vei til karriere og utvikling.


Vi behøver en annerledes kickstart for sårbare unge som trenger å finne sin vei inn i arbeidsliv eller utdanning.


Rosenvik har hatt kontakt med andre kommuner som har ett lignende tilbud som har fungert veldig godt for de det var tiltenkt. Dette var blant annet «Drømmedager» i Verdal, og «Dagsverket» på Stjørdal. Arnt Otto Lie mener 2 stillinger, og ca. 2 millioner er det som skal til for at dette kan bli en realitet. Noe som igjen vil gi store besparelser i kommunekassen ved at flere går ut av sosiale tilbud og over til jobb og andre tiltak.


Pensjonistpartiet Orkland vil komme med et konkret forslag for å imøtekomme dette. Vi ser det slik at de direkte kostnadene vil kompenseres ved direkte besparinger på andre budsjettposter. Vi vil i budsjettarbeidet forsøke å få andre partier med på dette. Det forslag som vil motvirke bl.a. utenforskap og psykisk uhelse.Janicke Andresen, Torstein Larsen og Terje Selvnes i samtale med Rosenviks Arnt Otto Lie. Foto Elin Randahl.


Recent Posts

See All

Trenger vi tenke så stort

I forvaltningsutvalgets møte den 12. mars stemte jeg som det eneste medlemmet i mot kommunedirektørens forslag til vedtak angående områdeplanen Eiktyr industripark. Årsaken til min skepsis til dette p

Vil du bli en del av laget?

Pensjonistpartiet Orkland jobber på som aldri før, og vi er selv engasjert i mange saker som er i vinden for tiden, og vi engasjerer publikum! Vil du bli en del av laget, og støtte oss som parti med å

Årsmøte i Pensjonistpartiet Orkland

Tirsdag 23.januar var det årsmøte i Pensjonistpartiet Orkland, og vi synes det var ett godt oppmøte av medlemmer som kom. Vi gjennomgikk de vanlige årsmøtesaker, som eksempel årsberetning, regnskap, b

Comentarios


bottom of page