top of page
Search

Om kona på sykehjemmet - det er et nitrist liv....

Jeg husker det som om det var i går. Det var ikke i går, men for flere år siden. Jeg var politiker også da, og mange henvendte seg til meg med spørsmål og ideer. Og de kom også med klager. En meget godt kjent mann på Orkanger, med kallenavn «Stabben» kontaktet meg. Dere som er fra Orkdal vet sikkert hvem han var. Han er død nå.


Henvendelsen hans gjaldt kona som lå på sykehjemmet. Jeg fikk den gang lov til å bruke det han sa til meg offentlig, og det gjorde jeg. «Kona sitter bare på en stol i fellesrommet. Hun ser rett ut i rommet. Ingenting å gjøre. Ingen aktiviteter. Det er et nitrist liv», fortalte han meg. «Kan dere ikke kjøpe en buss, slik at de eldre kommer seg ut. De ønsker å se hjemmet, se bygda, ja i det hele tatt; komme seg ut. Jeg tok opp dette, men det var tusen motargumenter. Det ble ingen ting av dette. Og de gamle ble fortsatt sittende der de satt.

Nå mange år etter tenker jeg. Hva slags liv er det eldre mennesker ønsker? Ingen ønsker å sitte og stirre i veggen kveld etter kveld, og kikke på TV, med hendene i fanget uten å ha noe å gjøre, få eller ingen mennesker å snakke med. De ønsker noe mer. Hvordan er situasjonen i dag? Helt klart bedre enn for 10 år siden, men det er sikkert mer å gå på. Og hva må gjøres? Jeg kommer med en del tanken, men det er mulig at dette allerede er på gang. Men likevel., jeg drister meg frempå.

Ansatte i helse og omsorgstjenesten trenger å tenke kreativt i forhold til våre eldre. Ansatte trenger påfyll av ideer, kreativitet og effektivitet i arbeidet. Det betyr kurs og veiledning i hvordan tiden med de eldre skal tilbringes. Å jobbe med mennesker krever innsikt og forståelse. Eldre mennesker er som folk flest; ulike. Jeg vet at mye av tiden for de ansatte går med til å hjelpe de eldre til toalettbesøk, dusj og stell, få dem opp og av senga og hjelpe til å komme i senga, til mat(mating) og medisiner. De gamle har forskjellige ønsker og behov. For å holde gleden og kreativiteten oppe bør de ansatte av og til stoppe opp, evaluere det de holder på med og gjerne kurses i nye måter å bruke tida bedre sammen med de eldre.

Eldre må ikke bli en utgiftspost, vi må tenke kreativt og romslig slik at våre eldre kan få en verdig alderdom. Som i skolen må de ansatte deler av arbeidstiden skrive rapporter og andre skriftlige oppgaver. Mest mulig tid av arbeidstiden bør brukes med og sammen med beboerne.

PP ønsker at de eldre skal bli sett og tatt vare på. På et sykehjem og i omsorgsboligene bør det være aktiviteter for dem som ønsker og er i stand til det. Noen oppgaver kan gis til beboerne, de som kan delta bør få anledning til det selv om det ikke går så fort. Deltakelse er viktig, som i livet ellers.

Det vi ønsker er en god og en meningsfylt hverdag for kommunens eldre og syke.

Hva mener dere?

Recent Posts

See All

Trenger vi tenke så stort

I forvaltningsutvalgets møte den 12. mars stemte jeg som det eneste medlemmet i mot kommunedirektørens forslag til vedtak angående områdeplanen Eiktyr industripark. Årsaken til min skepsis til dette p

Vil du bli en del av laget?

Pensjonistpartiet Orkland jobber på som aldri før, og vi er selv engasjert i mange saker som er i vinden for tiden, og vi engasjerer publikum! Vil du bli en del av laget, og støtte oss som parti med å

Årsmøte i Pensjonistpartiet Orkland

Tirsdag 23.januar var det årsmøte i Pensjonistpartiet Orkland, og vi synes det var ett godt oppmøte av medlemmer som kom. Vi gjennomgikk de vanlige årsmøtesaker, som eksempel årsberetning, regnskap, b

Comments


bottom of page