top of page
Search

Nå er det tid for handling

Kjære Teknisk Etat. Kjære Trafikksikkerhetsutvalg. Dere har ansvar for trafikksikkerheten i Orkland kommune. Dette er et ansvar som bør tas på det største alvor. Åpenbare trafikkfeller må utbedres før alvorlige ulykker med skade og tap av liv kan oppstå.


Jeg vet at kommunen er stor og det er mye å rekke over. Men noen kryss med stor trafikk er farligere enn andre. De fremstår som rene trafikkfeller. Jeg vil her ta opp et slikt eksempel.


Det er krysset mellom Thamshavnveien og Bekkfaret. Det er et kryss med særdeles stor trafikk.

Foto: Privat

Nå er det akkurat to år siden jeg gjennom henvendelser og avisinnlegg den 15. juli 2021 tok opp dette sist. Og responsen lot ikke vente på seg. Krysset ble ryddet, og det til gangs. Håper på en like hurtig respons denne gang, da med et noe bedre tilpasset utstyr.


Slik det er nå, må bilister som kommer opp Bekkfaret kjøre helt ut i Thamshavnveien for å få klar sikt. Og kjørende som kommer Thamshavnveien og skal svinge ned Bekkfaret har også store problemer med sikten.


Grunnen er at vegetasjonen har vokst slik at den er helt ute av kontroll. Altså et livsfarlig kryss. De ansvarlige myndigheter kan ikke la humla suse og håpe på det beste. Trafikksikkerhetsutvalget, som politisk organ, bør påse at denne åpenbare og farlige trafikkfellen blir utbedret.


Jeg skjønner ikke at slike ting skal være så vanskelig. Ja, jeg skjønner at det finnes mange kryss og enda flere plasser som burde vært ryddet rundt om i storkommunen, men det er ingen unnskyldning. Sikkerheten må ivaretas, så får heler andre ting ta litt lengre tid. Det tror jeg Trafikksikkerhetsutvalget kan skrive under på. Hvis ikke, ja, det vet ikke jeg.


Og jeg vil også nevne at inne i dette villniset står trafikkskilt som er usynlige. Slik skal det ikke være. Derfor skriver jeg denne «bønnen» offentlig, og ber rette myndighet rydde opp.


Jeg liker ikke å være en slags «overkikkador» som går rundt og klager på alt som burde vært bedre. Det burde vært unødvendig i ig med at vi har et eget utvalg til slikt. I tillegg til administrasjonen. Men må man, så må man.


Nå er dette brakt ut i offentligheten fordi vi kan ikke sitte stille å vente på smellet. Kanskje med store konsekvenser.


Nå setter jeg min lit til at Teknisk etat følger dette opp. Og i hvert fall Trafikksikkerhetsutvalget.


Torstein Larsen

Gruppeleder Orkland PPFoto: Privat

Foto: Privat

Recent Posts

See All

Trenger vi tenke så stort

I forvaltningsutvalgets møte den 12. mars stemte jeg som det eneste medlemmet i mot kommunedirektørens forslag til vedtak angående områdeplanen Eiktyr industripark. Årsaken til min skepsis til dette p

Vil du bli en del av laget?

Pensjonistpartiet Orkland jobber på som aldri før, og vi er selv engasjert i mange saker som er i vinden for tiden, og vi engasjerer publikum! Vil du bli en del av laget, og støtte oss som parti med å

Årsmøte i Pensjonistpartiet Orkland

Tirsdag 23.januar var det årsmøte i Pensjonistpartiet Orkland, og vi synes det var ett godt oppmøte av medlemmer som kom. Vi gjennomgikk de vanlige årsmøtesaker, som eksempel årsberetning, regnskap, b

Comentários


bottom of page