top of page
Search

Kvinner både vil og kan

Vi er tre kvinner som står høyt på Pensjonistpartiets liste til valget. Vi stilte oss til disposisjon fordi vi ønsker å bli valgt inn i kommunestyret. Vi ønsker å bidra til at Orkland kommune skal bli en enda bedre kommune å leve og bo i.


Vi må erkjenne at vi tok flere runder med oss selv før vi stilte oss til disposisjon. Når vi først gjorde det, så vil vi gå inn i dette arbeide med full tyngde, og bidra med den erfaring og kunnskap vi har. Vi tar sjansen selv om vi vet mange kvinner vegrer seg for å gå inn i politikken, fordi den offentlige debatten kan gå ganske hardt for seg. En del ganger for hardt og til dels urettferdig. Det har også gått ut over kvinner.


Men i bunn og grunn er vi av en oppfatning at alle som stiller til valg ønsker trygge rammer, et godt offentlig debattklima. I PP er vi så heldig at vi har partifeller som både heier på oss og pusher oss.


Som kvinner som ønsker oss inn i politikken er det selvfølgelig enkelte saker i vårt program som vi brenner ekstra for. Saker som vi vil ta med oss inn i kommunestyret og søke gjennomslag for.


Janicke, vår 3. kandidat, sier det slik: «Jeg ønsker at jeg og mitt parti skal arbeide for gode oppvekstsvilkår for barn og unge, samt støtte forebyggende rusmiddelarbeid blant unge».


Her tar hun opp utfordringer som i høyeste grad krever oppmerksomhet i den politiske prioriteringen. Rusforebyggende arbeid må ikke bare bli prat, men også følges opp med økonomiske midler.


Turid, vår 4. kandidat, formulerer det slik: «Jeg ønsker at grendaskolene i Orkland opprettholdes, det er limet i bygda».


Kan det sies mer treffende? Dette er svært viktig. Vi ser at det kommer forslag om å legge ned skoler, og kutte i lærertettheten. En slik politikk er en sikker vei til å avvikle skoletilbudet, og dermed vil fraflyttingen skyte fart. Og bygdesamfunn forvitrer. Dette vil hun kjempe imot med nebb og klør.


Elin, vår 6. kandidat, har også en hovedprioritering: «Jeg ønsker at alle som ikke har tilgang på digitale plattformer, skal få oppdatert kommunal informasjon tilgjengelig i papirform. Jeg ønsker også at funksjonshemmede og deres pårørende får medbestemmelsesrett ved viktige valg i livet, som boform, jobb og annet».


Dette er saker som vårt parti har kjempet for i lang tid, men møtt veggen hos administrasjonen og til dels andre partier. Dette vil bli noe vi ønsker å fokusere på ved eventuelle samarbeidskoalisjoner etter valget.


Vi skriver under som de tre fremste kvinnene på vår valgliste. Det er viktig å vise at kvinner både vil og kan. Likevel er det viktigste å være en del av folket, valgt av folket og være et godt ombud for folk i hele kommunen. Vi tror det trengs en bevisstgjøring rundt at man ikke trenger å kunne absolutt alt for å gå inn i politikken.


Så er det opp til dere velgere å bidra til at våre ønsker om å komme inn i kommunestyret blir til virkelighet.


Janicke Andresen Turid Mjønesaune Elin Randahl

3. kandidat 4. Kandidat 6. kandidat

Recent Posts

See All

Trenger vi tenke så stort

I forvaltningsutvalgets møte den 12. mars stemte jeg som det eneste medlemmet i mot kommunedirektørens forslag til vedtak angående områdeplanen Eiktyr industripark. Årsaken til min skepsis til dette p

Vil du bli en del av laget?

Pensjonistpartiet Orkland jobber på som aldri før, og vi er selv engasjert i mange saker som er i vinden for tiden, og vi engasjerer publikum! Vil du bli en del av laget, og støtte oss som parti med å

Årsmøte i Pensjonistpartiet Orkland

Tirsdag 23.januar var det årsmøte i Pensjonistpartiet Orkland, og vi synes det var ett godt oppmøte av medlemmer som kom. Vi gjennomgikk de vanlige årsmøtesaker, som eksempel årsberetning, regnskap, b

Comments


bottom of page