top of page
Search

Hvem har æren for hva?


Det går mot slutten av min første periode i kommunestyret i Orkland. Mitt parti har i denne perioden fremmet egne forslag og vi har støttet forslag vi er enige i, men som er fremmet av andre. Og vi har stemt mot forslag vi ikke er enige i. Det er slik det politiske systemet virker.


Om fire uker er det valg, og aktiviteten i sosiale media bærer preg av det. Da er det vel på sin plass at også vi står frem og forteller om vår innsats for et bedre Orkland. Men tør jeg det i konkurranse med andre partier? De er jo så mye bedre enn oss andre, hvis en skal tro det de skriver.


Jeg leser på nett at et parti går ut med følgende utrolige attest av egne kandidater: «Vi har det klart beste laget med svært mye kunnskap, engasjement og erfaring innenfor alle fagområder i kommunen. Ingen slår oss på dette». Det er ikke småtteri. Hva har jeg og vi å stille opp mot dette. La oss se på fakta.


Kjøkkendriften på Krokstadøra sto i fare for å bli nedlagt. Vi foreslo og snakket varmt for at tilbudet ble opprettholdt. Og det ble det. Vi gikk inn for å beholde Lysheim skole og argumenterte sterkt for det.


Også vi har i våre budsjettforslag satt av midler til nytt helsetun på Orkanger, og vi støttet fremdriftsplanen som flertallet la frem. Og skal noen politiker ha spesiell ære for det, så er det vel avtroppende ordfører.


Så er det slik at alle store utbyggingsprosjekter som er igangsatt har vi støttet i likhet med de andre partiene.


Vi har foreslått flere helsesykepleiere i skolen, men ble nedstemt. Økte bevilgninger til forbyggende tiltak mot rus blant ungdom. Vi har også foreslått gratis trygghetsalarmer til de med inntekt under 2G.


Vi gikk også inn for en ekstra nattevakt på helsesenteret på Krokstadøra. Vi synes det er uforsvarlig at ett menneske alene skal være på nattevakt. Vi har også gått i bresjen for økte midler til vedlikehold og lys ved kommunale veier. Samt et løft når det gjelder lærebøker i skolen. Og ikke minst midler til Thamspaviljongen.


Slik kunne jeg fortsatt å ramse opp, men lar det bli med det. Noe er blitt vedtatt, noe nedstemt. Uansett så blir det feil av enkeltparti å ta æren for tiltak og investeringer som det er enstemmighet i Orkland kommunestyre.


Jeg vil trekke frem at svært viktig vedtak som er gjort i Orkland kommune. Vi fremmet det som et verbalforslag og det ble enstemmig vedtatt: Vedtaket hadde følgende tittel: «Politikk for ytterkantene i Orkland». Og den første linjen i vedtaket er: «Orkland kommune skal alltid ha ytterkantenes behov og ønsker i fokus når økonomiske avgjørelser tas».


Nå har jeg som fersk politiker, kanskje uten den erfaring og kunnskap som andre påstår de har, rodd meg ut på dypt vann. Men jeg lar det stå til. For holder en seg til sannheten så vil det gå bra.


Terje Selvnes

2. kandidat Pensjonistpartiet Orkland

Recent Posts

See All

Trenger vi tenke så stort

I forvaltningsutvalgets møte den 12. mars stemte jeg som det eneste medlemmet i mot kommunedirektørens forslag til vedtak angående områdeplanen Eiktyr industripark. Årsaken til min skepsis til dette p

Vil du bli en del av laget?

Pensjonistpartiet Orkland jobber på som aldri før, og vi er selv engasjert i mange saker som er i vinden for tiden, og vi engasjerer publikum! Vil du bli en del av laget, og støtte oss som parti med å

Årsmøte i Pensjonistpartiet Orkland

Tirsdag 23.januar var det årsmøte i Pensjonistpartiet Orkland, og vi synes det var ett godt oppmøte av medlemmer som kom. Vi gjennomgikk de vanlige årsmøtesaker, som eksempel årsberetning, regnskap, b

Comentarios


bottom of page