top of page
Search

Hva gjør vi med de eldre??


Illustrasjonsbilde

Det snakkes mye om en verdig alderdom, men hvor blir det av løftene vi politikere gir til de eldre om nettopp dette?


De fleste eldre ønsker å komme på institusjon så nært hjemmet som mulig, men blir likevel sendt langt vekk fra kjente trakter, familie og venner. Dette skylder Orkland kommune på er på grunn av manglede kompetanse blant de ansatte til å gi den opptrening enkelte trenger, for lite plass, eller faktisk manglende ansatte på de nære omsorgsinstitusjoner. De har i lengre tid blitt sendt på andre institusjoner enn det som er nærmest, men tross alt har dette vært i samme kommune som de bor. Det gjør ikke saken bedre det vi i den siste tiden har fått hørt fra flere pårørende.

Vi i Pensjonistpartiet Orkland hører ofte at pårørende har vanskeligheter med å dra på besøk til sine kjære på grunn av manglende kollektivtilbud i utkantene og at ikke alle har førerkort. Er det riktig å sende de eldre ut av kommunen når det står tomme rom i flere helsetun? De samme rommene som blant annet blir brukt til lager. Flotte nybygde helsetun, og rom som står tomme grunnet manglende ansatte. Det er langt fra Ytre Snillfjord og til for eksempel Meldal. Ikke alle har mulighet til å besøke sine kjære så ofte de ønsker på grunn av avstanden.

Vi har også fått mange tilbakemeldinger fra opprørte pårørende som ikke føler seg hørt, overkjørt av ledelsen og de blir heller ikke varslet om, i det ene tilfellet, da mannen ble sendt helt til Stjørdal fra Tannvikvågen. Med den begrunnelse av at det ikke fantes folk som kunne drive opptrening ved hjemstedet. Det tilbudet mannen fikk 2 timer unna var kun litt massasje av føtter og litt sykkeltrening. Skal det være nødvendig å sende en fra Orkland, med flere flotte anlegg, til en helt annen kommune flere timer unna? På grunn av litt massasje og sykkeltrening? Dette føler vi er hinsides all fornuft, og ikke noe vi kan skryte av som kommune.

Mange som blir tvangsflyttet langt fra hjemstedet, har vi fått høre er blitt deprimerte. Ja vi ser på det som tvangsflytting, for det er ikke dette de eldre ønsker! I ett tilfelle kunne ikke personen ligge lenger på sykehuset på grunn av plassmangel der, og ble sendt til en annen kommune også ett par timer unna. Den eldre fikk aldri komme nærmere sine pårørende før h*n døde alene på et ukjent sted.

Er det virkelig slik vi ønsker å behandle de som bygde landet, som har stått på for å skape ett levende bygdesamfunn, som nå bare ønsker å bli sett og lyttet til de siste årene de har i livet. Skal de virkelig ikke få lov til å være sammen med sambygdinger, og så nært som mulig sine nære og kjære?


Pensjonistpartiet Orkland har programfestet at alle som har behov for sykehjemsplass, skal ha rett til dette på nærmeste tilhørende helsetun, og dette vil vi jobbe knallhardt mot også etter kommunevalget 2023!!


For Pensjonistpartiet Orkland


Turid Mjønesaune Elin Randahl 4.kandidat 6.kandidat

Recent Posts

See All

Trenger vi tenke så stort

I forvaltningsutvalgets møte den 12. mars stemte jeg som det eneste medlemmet i mot kommunedirektørens forslag til vedtak angående områdeplanen Eiktyr industripark. Årsaken til min skepsis til dette p

Vil du bli en del av laget?

Pensjonistpartiet Orkland jobber på som aldri før, og vi er selv engasjert i mange saker som er i vinden for tiden, og vi engasjerer publikum! Vil du bli en del av laget, og støtte oss som parti med å

Årsmøte i Pensjonistpartiet Orkland

Tirsdag 23.januar var det årsmøte i Pensjonistpartiet Orkland, og vi synes det var ett godt oppmøte av medlemmer som kom. Vi gjennomgikk de vanlige årsmøtesaker, som eksempel årsberetning, regnskap, b

Comments


bottom of page