top of page
Search

Gammel på institusjon – hvor havner vi?


Det er et gammelt ordtak som sier; «når du blir gammel og ingen vil ha deg, sett deg på taket så kråka kan ta deg». Riktig så galt er det ikke, men når man blir gammel og behøver institusjonsplass, da er det ikke sikkert at du får den i ditt nærområde.


I rådmannens budsjettforslag foreslås det en reduksjon på til sammen 18 institusjonsplasser i Orkland. Av disse er 8 langtidsplasser ved Orkdal Helsetun. Hvordan skal man klare å gjennomføre det? Jo, ved overføring til Meldal Helsetun. I tillegg er forutsetningen at hjemmetjenesten kan ivareta flere hjemme, selv om det ikke er lagt inn en økning av ressursene for hjemmetjenesten i budsjettet, noe som medfører at de får det enda mer travelt, og mindre tid til hver enkelt de skal besøke. Og hvordan skal man gjøre langtidsplasser om til rehabilitering, det er for oss en gåte.


I rådmannens notat sies det slik: «Ved reduksjon av plasser vil det i større grad kreve at innbyggerne i Orkland må utvise fleksibilitet med tanke på hvor i kommunen de får institusjonsopphold».


Bare så det er sagt. Det er ikke de eldre og pleietrengende som skal vise fleksibilitet, det er det kommunen som skal gjøre.


Nå sier Pensjonistpartiet Orkland stopp! Vi gikk til valg på at alle som har behov for sykehjemsplass, skal ha rett til det på nærmeste tilhørende helsetun.


Bare en av ti eldre pleietrengende i Norge har lyst til å bo på institusjon. Hvis situasjonen skulle bli slik at de må flytte på en institusjon langt unna, vil motviljen bli enda større. Og det er ikke rart. De eldre ønsker opphold nærmest mulig sine barn og slekt for øvrig. De ønsker ofte besøk, og de ønsker seg tur ut i kjente omgivelser når det er mulig. De er redd for ensomheten. Og mange eldre er ensomme, det må vi erkjenne. Og flere vil det bli jo lengre de må flytte fra hjemstedet hvor nær familie bor.


Kan vi som politikere tillate det? Nå har rådmannen lagt frem sitt forslag. Nå er det vi som politikere som må si vårt. Penger er viktig, og vi skal spare hvis vi må. Men d


et er områder vi må skjerme. Politikk er også basert på følelser. Tar vi følelsene vekk fra politikken blir den kald og firkantet. Fornuft og følelser må virke sammen. Og en av de viktigste politiske følelsene er empati. Især for de svake.


Basert på dette er det ikke fornuftig å plassere eldre i institusjoner langt borte fra hjemmet. Det bør bare skje hvis de selv og de nærmeste ønsker det og kan godta det.


Vi har fått en større kommune, ikke minst geografisk, og vi må ta den tiden som behøves for å «venne» oss til det. Det behøver ikke å være enkelt. Mange eldre har de gamle kommunegrensene som sine merkesteiner. De er født, oppvokst, gift, og levd et langt liv i sin kommune. De ønsker også inderlig å avslutte livsreisen i den samme kommunen. Orkland kommune bør la dem få lov til det. Det er ikke for mye forlangt.


Pensjonistpartiet Orkland

Torstein Larsen

Terje Selvnes

Janicke Andresen


Recent Posts

See All

Plass på sykehjem/ helsetun

«Legg di hand i mi hand så er vi sterke saman så er vi svake saman så er vi saman», skriver Åse-Marie Nesse. Det er en ønskesituasjon, men i dagens eldreomsorg, også i vår kommune, er dette vanskelig.

Samboergaranti

For par som har levd sammen et helt liv er det sårt og ganske så utenkelig at de må skilles og bo hver for seg nå den ene parten blir så svak eller syk at hun eller han må på kommunalt sykehjem. Det å

Nytt styre

Pensjonistpartiet Orkland har avholdt årsmøte, og styret for 2022 er følgende: Øverst fra venstre: Reidar Samskott, Anne Grethe Thorstensen, Mait W.Danielsen (kasserer), Johnny Danielsen, Janicke An

Comentários


bottom of page