top of page
Search

En vill ide – er den gjennomførbar


«En vill ide, men realistisk ide», sier initiativ-takerne til en 9 hulls golfbane på nedsiden av Knykenanlegget. Jeg vil gi dem rett. Det er en vill ide, men dessverre ikke særlig realistisk.


Og det er flere grunner til det. For det første økonomi. Hvis det er slik at dette prosjektet skal gjennomføres i privat regi, uten kommunal medvirkning økonomisk, da er det en sak vi som politikere bør bejuble. Men hvis utviklingen av dette 227 mål store om rådet behøver relativt store kommunale bidrag, da stiller saken seg helt annerledes. Orkland kommune har hatt en høy investeringstakt, og vår utfordring er å betjene gjelden i tillegg til å drifte allerede eksisterende anlegg.


Det er mulig at man kan argumentere med at de nødvendige tilskuddene er relativt beskjedne, men vi må ikke havne i den fella som sier at «tar du den, så tar du den». Da havner kommunen fort i diskusjon om innføring av eiendomsskatt for å finansiere i og for seg gode tiltak.


Og skulle det være åpning for kommunal medvirkning til større idrettsprosjekt, da bør man først og fremst satse på anlegg som fremmer barneidretten. Og uansett hvor positiv man er til golf, så skal det godt gjøres å argumentere for at dette en aktivitet som i hovedsak retter seg mot barn og ungdom.


Jeg skrev tidligere i innlegget at hvis private investorer bygger at slikt anlegg uten offentlig medvirkning, da ville dette være positivt. Ja, det er positivt så lenge dette kan bygges på et areal som ikke med fører tap av landbruksjord, eller viktige myrområder. Og i dette tilfellet er store deler av de 227 målene myrområde.


Da skjønner man at en slik plan på dette arealet er urealistisk. Vi vet at det er en generell statlig anbefaling om ikke bygge ned myr. Å anlegge jord til matproduksjon på myrområder er tilnærmet umulig. Og rundt om i landet pågår et stort arbeid, med bruk av store økonomiske midler, for å restaurere myr. Og så skal vi i Orkland gå motsatt vei, ved å rasere myr for å bygge en golfbane. Det er med respekt å melde umusikalsk.


Jeg er ingen naturviter, men jeg kan litt om mye. Jeg vet bl.a. at myr er et ekstremt viktig karbonlager, og dermed viktig for klimaet. Myrområder lagrer ny CO2 hele tiden, og er en viktig medspiller for klimaet. Og skulle man finne på å drenere myr, vil CO2 bli frigitt. Det samme vil metan og lystgass.


Så har vi dette med naturmangfold. Myr er leveområde for mange og sjeldne arter. Tap av slike leveområder er det samme som tap arter. Vil vi det? Ikke vi.


Og sist, men ikke minst. Myr er viktig for å redusere skadeflom. Vannet blir hengende igjen i myra, og blir sluppet sakte ut dersom det blir kraftig regn. Klimaendringene fører til at været bli villere og våtere, da er dette en stadig viktigere egenskap.


Alt sett under ett. Det er fint at folk har ideer. Noen fører frem, andre ikke. Dette er en ide som nok vil bli lagt i skuffen. Imens kan golfinteressert Orklendinger ta turen til det utmerkede anlegget på Byneset.


Ja, det er interessant det som skrives om en forlenget levetid på fem år for golfspillere. Lurer på hva forlenget levetid er for ivrige fjellfolk eller andre som trimmer er. Dette argumentet kan sikkert brukes på all aktivitet. Skal bli spennende å se den videre utvikling av denne «ville ideen».


Torstein Larsen, leder Pensjonistpartiet Orkland.Illustrasjonfoto; Jan Christer Hegg. Sabima.no.

Recent Posts

See All

Plass på sykehjem/ helsetun

«Legg di hand i mi hand så er vi sterke saman så er vi svake saman så er vi saman», skriver Åse-Marie Nesse. Det er en ønskesituasjon, men i dagens eldreomsorg, også i vår kommune, er dette vanskelig.

Samboergaranti

For par som har levd sammen et helt liv er det sårt og ganske så utenkelig at de må skilles og bo hver for seg nå den ene parten blir så svak eller syk at hun eller han må på kommunalt sykehjem. Det å

Nytt styre

Pensjonistpartiet Orkland har avholdt årsmøte, og styret for 2022 er følgende: Øverst fra venstre: Reidar Samskott, Anne Grethe Thorstensen, Mait W.Danielsen (kasserer), Johnny Danielsen, Janicke An

Komentáře


bottom of page