top of page
Search

Det er noen mennesker som aldri gjør feil..

Jeg starter med å si: «Velg side! Velg alltid side! Noen ganger tar du feil - men den som nekter å velge side, vil alltid ta feil». Men enkelte gang står det ikke til oss selv å velge side. Det fikk vi sannelig erfare nå etter valget.

Det er mulig vi kunne gjort ting annerledes, men nå er det for sent å gråte over spilt melk. Å ta feil er en naturlig sak i mitt hode. «Folk som ikke gjør feil mangler dristighet og eventyrlyst. De er bremsene på hjulene for fremgang». Jeg må bare erkjenne. Jeg har gjort mange feil. Men når jeg har blitt overbevist om det så har jeg forsøkt å rette opp i det.


Jeg husker spesielt en viktig og relativt stor sak. Jeg stemte først for det jeg da mente var rett. I etterkant kom det en haug med henvendelser og motforestillinger. Jeg ble i tvil og etterhvert sikker på at jeg i utgangspunktet hadde stemt feil. Men for meg var det vanskelig. Hvordan skulle jeg som leder gripe saken an for å ta saken opp igjen. Folk kom meg til hjelp. Alle de som tok kontakt og ba oss revurdere vårt tidligere standpunkt. Og det er viktig å lytte til folk. Å ta dem på alvor. Hvis ikke, da opptrer vi politikere som folks herrer og ikke som deres valgte og lyttende representanter.

I flere uker gikk jeg og funderte på denne saken. Samme hva jeg gjorde, plaget den meg med sitt nærvær både dag og natt før jeg tok den opp på et styremøte. Det var en lettelse å få det gjort. Og jeg behøvde ikke å være redd. Mine partifeller ga støtte og fulgte opp med gode argumenter. Det betyr at det ikke bare hadde vært meg som tenkte på denne saken.

Jeg opplevde at det ikke er noen skam å snu. En sak kan ta uante retninger og få uante konsekvenser når nye argumentert kommer til, og det er aldri for sent med en ny vurdering – det er ingen skam å snu! Som politikere skal vi legge oss Kine Hellebusts ord på minnet. Ingenting er bare sort eller hvitt. Eller som hun også synger:


«Vess rett er rett og feil er feil, er det siste ordet sagt Og så bli trist for tristhets skyld, kan bli en gråtkvalt kamp om makt Men ka hjælpe det med tåra då når auan berre ser’ At rett er rett og feil er feil, då kan æ ikkje sei nå’ meir»1. Men når vi som politikere snur i saker som er viktige for mange mennesker, da må vi fortelle hvorfor. Det gjorde vi.


Jeg avslutter likegodt med noen fine linjer av Marie Fredriksson. De synes jeg passer for oss; et lite parti med sterke meninger. Og med stor innflytelse hvis vi vil bruke den.

«Å være sterk er ikke å løfte tyngst,

å komme lengst eller å alltid lykkes.

For å være sterk, er å se livet som det er,

å akseptere dets kraft og ta del i det.

Å være sterk er å se et lys i mørket

og alltid kjempe for å komme dit».

Recent Posts

See All

Plass på sykehjem/ helsetun

«Legg di hand i mi hand så er vi sterke saman så er vi svake saman så er vi saman», skriver Åse-Marie Nesse. Det er en ønskesituasjon, men i dagens eldreomsorg, også i vår kommune, er dette vanskelig.

Samboergaranti

For par som har levd sammen et helt liv er det sårt og ganske så utenkelig at de må skilles og bo hver for seg nå den ene parten blir så svak eller syk at hun eller han må på kommunalt sykehjem. Det å

Nytt styre

Pensjonistpartiet Orkland har avholdt årsmøte, og styret for 2022 er følgende: Øverst fra venstre: Reidar Samskott, Anne Grethe Thorstensen, Mait W.Danielsen (kasserer), Johnny Danielsen, Janicke An

Comentarios


bottom of page