top of page
Search

Demokratiet er en skjør plante..

God formiddag. 20 dager til valgdagen.. Dagen da vi kan være med på å bestemme. Bestemme hvilke parti og personer som skal få tillit til å styre i kommunen. Vi er heldig, vi som lever i Norge. I det norske demokratiet.


Jeg tenker ennå på talen som amerikanberen Scott Winner holdt under åpningsseremonien av Thamspaviljongen. Han var rørt, jeg var rørt og det var også svært mange andre. Han sa bl.a. «Da jeg var barn og gikk på skolen ønsket mine jevnaldrende å bli brannmenn, politi, bussjåfører og lignende. Jeg ønsket å bli en Nordmann!». Jeg må innrømme at det banket stolt i hjertet mitt.

Ja, det en nok mange i denne verden som skulle ønsket å kunne være en nordmann. Og en av grunnene er vårt demokrati. Våre valg, og vår ytringsfrihet. Og jeg må ikke glemme å ta med likestillingen.


Tenk på vår nasjonaldag, 17. mai. Og sammenlign med andre land. For mens musikkorps og barnetog tusler forbi oss og vi vaier med det norske flagget og vi roper hipp, hipp, hurra, så er dette mer enn en parade; det er en proklamasjon for fred, for tilhørighet, for integrasjon. Det er dagen vi kommer ut av hus og hytte og vi fyller gatene med en glede som overgår krig, vold og enhver form for autoritært styre. Det er en feiring av demokratiet! Av friheten! Andre land setter sin prestisje i militære parader. Norge lar det beste de har gå foran, nemlig barna. Barnetog er ikke bare et barnetog, det er et bilde av hvilke verdier vi verdsetter.

Og da vil jeg si; Demokratiet er et fantastisk prosjekt. Demokratiet forutsetter at stemmeretten er rimelig fordelt i folket. Dessuten må de stemmeberettige være fornuftige nok, ha nok livserfaring, ha nok kunnskap til å være med på å avgjøre hvem de politikerne er, og hva for politikk og avgjørelser som er best for nettopp folket. Som dere skjønner. Demokratiet er en skjør plante, som mange tviler på i vår tid.


Også jeg vil sette fingeren på noe som kan være med på å rokke ved demokratiet. Jeg sier det i en tid da vi samlet må stå opp og forsvare demokratiet. Alle som sympatiserer med småpartiene må engasjere seg. Ellers er vi på vei mot et system hvor de små skjøre stemmene ikke blir hørt, og det er ingen god løsning. Det ser vi nå under valgkampen. De små partiene holdes unna media, unna TV- linsene. Man får dårlige kår for å vokse. Og så er det jo økonomi i alt. Jeg mener at de små partiene har for lite ressurser i forhold til de store partiene. Det gjør det vanskelig, nesten umulig, for at de små partiene å få fram meningene sine.

Men mitt hovedbudskap i dag er. Bruk stemmeretten. Stem på det partiet som du mener gavner deg best. Jeg har bestemt meg. Jeg stemmer Pensjonistpartiet. Folk i min aldersgruppe har blitt «lurt» og underregulert i alt for mange år allerede. Sev om dette ikke avgjøres i kommunene, så kan vi presse på. Og påpeke uretten. Jeg drømmer om at vi får politikere som er villig til å rette opp denne uretten. Jeg drømmer slik som det synges i «Ellinors vise».

«Æ drømme om å være fri

i lag med alle folkan som æ like.

Æ drømme om ei anna tid

da ingen folk e fattige og rike».

Men det viktigste av alt er; Bruk stemmeretten. Dere vet hva jeg mener og ønsker, men dere avgjør. Men en ting er vi vel enig om uavhengig av parti. Vi vil verne om det norske demokratiet.

Recent Posts

See All

Plass på sykehjem/ helsetun

«Legg di hand i mi hand så er vi sterke saman så er vi svake saman så er vi saman», skriver Åse-Marie Nesse. Det er en ønskesituasjon, men i dagens eldreomsorg, også i vår kommune, er dette vanskelig.

Samboergaranti

For par som har levd sammen et helt liv er det sårt og ganske så utenkelig at de må skilles og bo hver for seg nå den ene parten blir så svak eller syk at hun eller han må på kommunalt sykehjem. Det å

Nytt styre

Pensjonistpartiet Orkland har avholdt årsmøte, og styret for 2022 er følgende: Øverst fra venstre: Reidar Samskott, Anne Grethe Thorstensen, Mait W.Danielsen (kasserer), Johnny Danielsen, Janicke An

Comments


bottom of page